PEC Update 4

PEC Update 4

Dit seizoen publiceren we als club regelmatig een update, waarin we onze achterban op de hoogte willen brengen van de recente ontwikkelingen binnen PEC Zwolle. We hechten er als club veel waarde aan om supporters, sponsoren en andere betrokkenen regelmatig te informeren over de voortgang en veranderingen die plaatsvinden. Aan het woord algemeen directeur Xander Czaikowski.

Competitiestart

Met de eerste interlandperiode in het vooruitzicht, is het tijd om terug te blikken op het eerste blok van de competitie. Na kleine nederlagen tegen Sparta Rotterdam en FC Twente werd er tegen de derde club uit het linkerrijtje van vorig jaar wél gewonnen. Thuis tegen FC Utrecht behaalden we onze eerste punten. Zes dagen later wachtte Almere City. Na een hele sterke eerste helft en een 0-1 voorsprong dankzij een juweel van een doelpunt van Davy van den Berg, hadden we het in de tweede helft moeilijker. Met de haven in zicht kregen we diep in blessuretijd de gelijkmaker om de oren, maar toen was daar onze Griekse publiekslieveling Tolis Vellios. En zo beleefden we voor de tweede keer dit jaar een geweldige apotheose in Almere. Met zes punten uit de eerste vier wedstrijden kunnen we dan ook spreken van een goede start als promovendus. 

Tolis Vellios na de winnende treffer zaterdag in Almere.
Tolis Vellios na de winnende treffer zaterdag in Almere.

IJsselderby

Afgelopen dagen werd in de media al bekend dat er tijdens de IJsselderby op zondag 17 september geen sfeeracties zijn toegestaan. Dit komt boven op het alcoholverbod en de ID-controle bij de ingangen van het stadion. Dit is in nauw overleg met de lokale driehoek besloten. De IJsselderby is na het incident tegen Sparta Rotterdam helaas als ‘categorie C wedstrijd’ aangemerkt, een risicowedstrijd. Aan een indeling van een wedstrijd in deze categorie kunnen preventieve maatregelen als deze worden verbonden. Laat voorop staan dat wij hier als club ook geen voorstander van zijn, zeker niet in de wedstrijd die voor iedere Zwolle-supporter als ‘de wedstrijd van het jaar’ geldt. Het heeft impact op de sfeer en de maatregelen hebben bovendien ook een negatieve financiële impact op de club. Toch zijn de maatregelen vaak nodig om nog erger te voorkomen.

 

In deze update geef ik graag wat meer duidelijkheid over het ontstaan van deze categorie-indeling en wat hier dus allemaal aan vooraf is gegaan. Bij aanvang van het seizoen zijn er samen met verschillende supportersgroepen hele heldere afspraken gemaakt over o.a. de sfeeracties voor komend voetbalseizoen. Onze doelstelling is om, op basis van onderling vertrouwen, er samen een mooi seizoen van te maken met een fantastische sfeerbeleving in en rondom onze wedstrijden. Er is ook duidelijk gecommuniceerd dat niet nakomen van de onderlinge afspraken zou leiden tot mogelijke consequenties in de vorm van beperkende maatregelen. Juist ook met het oog op de IJsselderby, een risicowedstrijd.

 

Om de wedstrijden in een feestelijke en veilige sfeer te laten plaatsvinden zijn ook afspraken gemaakt tussen de Gemeente Zwolle, de Politie, het Openbaar Ministerie (de driehoek) en PEC Zwolle in een zogeheten samenwerkingsconvenant. Doel van zo’n samenwerkingsconvenant is om enerzijds normalisatie te bevorderen en voetbal weer een feest te laten zijn en om anderzijds crimineel gedrag, overlast en onveiligheid rondom het betaalde voetbal, wat normalisatie in de weg staat, consequent eenduidig en gericht aan te pakken. Ook de onafhankelijke gedragscommissie is een uitvloeisel van de nieuwe (werk)afspraken die tussen alle partijen, inclusief de supporters, gemaakt zijn om het aantal incidenten en de daaruit voortvloeiende vooronderzoeken en mogelijke sancties (waaronder boetes) vanuit de KNVB verder terug te dringen.

 

Eén van de concrete afspraken die we met z’n allen vóór aanvang van het seizoen gemaakt hebben, is dat het schenken van alcohol en het houden van sfeeracties weer toegestaan zouden zijn bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Als voorwaarde gold echter wel dat er in aanloop naar de IJsselderby tijdens de eerste twee thuiswedstrijden van het seizoen, tegen Sparta Rotterdam én FC Utrecht, geen noemenswaardige incidenten zouden plaatsvinden. Helaas hebben we allemaal gezien dat het tijdens de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam misging met supporters die in het uitvak probeerden te komen door op de lexaanwand te klimmen. Daarbij zijn ook zaken aan het licht gekomen, waarover we omwille van de veiligheid niet verder kunnen uitweiden, maar die wel hebben geresulteerd in een afkondiging van een alcoholverbod voor het gehele stadionterrein, dus naast de Supportersclub ook de Businessclub, de Loges en Skyboxen.

 

Tijdens de wedstrijd tegen Sparta heeft de club nog toestemming gegeven voor de aanvraag om spandoeken op de noordtribune te plaatsen. Dit ondanks de sanctie van het spelen zonder publiek op de stavakken op noord. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Utrecht hebben we opnieuw met elkaar gezeten en voor de tweede maal hele duidelijk afspraken gemaakt rondom de sfeeractie die was aangevraagd voor deze specifieke thuiswedstrijd. Aan de supporters is echter toen wel aangegeven dat eventuele sfeeracties tegen Go Ahead Eagles afgeblazen zouden worden, wanneer de afspraken rondom het hijsdoek tegen FC Utrecht niet nagekomen zouden worden. Helaas zijn bij beide sfeeracties de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben door de supporters niet (helemaal) nagekomen. Met als gevolg dat uiteindelijk ook besloten is om geen sfeeracties meer toe te staan bij de IJsselderby. Een sfeeractie met bijvoorbeeld grote hijsdoeken/spandoeken vormt bovendien een extra risico op weer andere incidenten, wat het verleden helaas weleens heeft uitgewezen. Dit risico kunnen én willen we als club simpelweg niet meer lopen, vandaar ook dat de maatregelen rondom de veiligheid verder zijn opgeschroefd met een ID-controle.


Voetbalcultuur

Graag wil ik daar nog het volgende aan toevoegen. Zoals gezegd is de wedstrijd van volgende week zondag er één waar sinds de promotie naar de Eredivisie naar uit wordt gekeken. Bij deze willen we iedereen oproepen om onze club op een fantastische manier te steunen. Nieuwe incidenten, waaronder ook het afsteken van pyro, vergroten de kans op nieuwe sancties vanuit de KNVB. Helaas hebben we nu eenmaal te maken met een overvolle strafkaart, met hierop nog allemaal voorwaardelijke straffen. Daarbij willen we ook benadrukken dat ook wij als club vinden dat gereguleerd gebruik van vuurwerk zoals pyro onderdeel zou moeten kunnen zijn van de voetbalcultuur. Echter, op dit moment is het afsteken van pyro nog verboden en wanneer dit desondanks tóch gebeurt heeft dit direct consequenties voor ons als club en daarmee ook voor alle andere supporters. Als club zijn we in gesprek met de KNVB om de belangen van de supporters hierbij te behartigen, maar helaas gaat dit niet op korte termijn verandering brengen in de regelgeving. Ook hebben wij gevraagd of we, bij wijze van test, een gereguleerde pilot zouden kunnen organiseren, maar dit verzoek is helaas afgewezen. Wij rekenen op jullie begrip hierbij. Als club hebben wij ons simpelweg te houden aan de regels.


Vertrek Marcel Boudesteyn

Vorige week maakte Marcel Boudesteyn bekend PEC Zwolle te verlaten. Marcel heeft in de afgelopen twee jaar, eerst als algemeen directeur en later als technisch directeur, zijn uiterste best gedaan om de club in roerige tijden zo goed mogelijk te dienen. Na de degradatie hebben we mede dankzij Marcel binnen een jaar weten terug te keren in de Eredivisie. Met het sluiten van de transfermarkt op 1 september vond Marcel het dan ook een goed moment om te bepalen of hij zijn dienstverband bij PEC Zwolle nog langer wilde voortzetten, of dat dit een mooi natuurlijk moment was om zijn taken bij de club over te dragen aan een opvolger. Dit besluit heeft Marcel intern overigens al eerder bekendgemaakt. We hebben hier vaak met elkaar over gesproken. De keuze van Marcel vind ik persoonlijk uiteraard heel jammer, maar hebben we uiteraard wel te respecteren. De voorbije maanden stond Marcel samen met zijn team voor een grote uitdaging, waarbij terugkeren naar de Eredivisie met ook een eredivisie-waardige selectie het hoofddoel was. Daarbij kwam plotseling ook nog eens het aantrekken van een nieuwe hoofdtrainer. Inmiddels staat er een sterke selectie, hebben we met Johnny Jansen een uitstekende vervanger voor Dick Schreuder in huis gehaald en voelt het dus voor Marcel als een logisch moment om het stokje over te dragen.

 

In overleg met het stichtingsbestuur is nu besloten om de taken van Marcel na de transferswindow over te dragen aan Mark Coonen. Mark is al een jaar in dienst van de club als Hoofd Profscouting en in die hoedanigheid ook al nauw betrokken bij de samenstelling van de huidige selectie. Het stichtingsbestuur gaat, in overleg met eventuele andere stakeholders, de komende tijd onderzoeken hoe de rol van technisch directeur binnen PEC Zwolle in de toekomst ingevuld gaat worden. Ook ontvangt datzelfde stichtingsbestuur op korte termijn nog het adviesrapport van het onafhankelijk comité van aanbeveling, dat onderzoek heeft gedaan naar de governance structuur van onze club. Eventuele adviezen kunnen dan dus ook nog hierin meegenomen worden. Voorlopig is er geen enkele reden om nu drastische besluiten te nemen, of direct een nieuwe opvolger aan te trekken. We kunnen de positie intern invullen en op die manier weer iemand de kans geven zich verder te ontwikkelen. Iets wat goed past bij een club als PEC Zwolle. De komende periode zal uitwijzen hoe zich dat voltrekt.

Marcel Boudesteyn heeft PEC Zwolle na bijna twee jaar in dienst te zijn geweest verlaten.
Marcel Boudesteyn heeft PEC Zwolle na bijna twee jaar in dienst te zijn geweest verlaten.

Forumavond

Zoals in een vorige update aangegeven, willen we dit seizoen weer een forumavond organiseren, want we vinden het belangrijk om met onze achterban in gesprek te zijn en blijven. Op donderdag 19 oktober om 19:30 uur staat deze avond gepland. Heb je hier interesse in? Noteer deze datum dan alvast in je agenda. Hierbij zullen trainer Johnny Jansen, enkele spelers, Mark Coonen en ondergetekende aanwezig zijn. We hopen op een gezellige avond waarin we in een open sfeer met elkaar in gesprek kunnen over het wel en wee binnen onze club. Binnenkort maken we de locatie bekend en hoe je je hiervoor kunt aanmelden.

Tot zover deze update.

Graag tot volgende week zondag bij de IJsselderby!


Groeten,


Xander Czaikowski