Clubhuis Regio Zwolle

Clubhuis Regio Zwolle

Clubhuis Regio Zwolle is het vitale hart van Regio Zwolle op sportief, maatschappelijk en economisch gebied. Het is de plek waar SportService Zwolle en Regio Zwolle United samen kantoorhouden. Een plek waar overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en samenwerken rondom thema’s als sport, maatschappij en economie.

VERENIGEND

Een sfeervolle plek waar overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. Hier wordt middels de kracht van sport samengewerkt aan de groei van Regio Zwolle. 


INSPIREREND

De beleving van een (vol) sportstadion heeft iets magisch. Daar wordt geschiedenis geschreven met kampioenschappen, debuteren de helden van morgen, dromen talenten (sporters en studenten) van een carrière en worden mensen - jong én oud - geïnspireerd om te investeren in hun talent en doelen. Een plek waar mensen uit alle lagen van de maatschappij elkaar ontmoeten.


ONDERNEMEND

Een plek waar mensen en organisaties samenwerken (co-creatie) om ambities te verwezenlijken. Een inspirerende ontmoetingsplaats waar organisaties participeren en investeren in de kracht van sport als katalysator voor waardevolle sportieve, maatschappelijke en economische projecten.


BETROKKEN

Iedereen kan en mag meedoen en sommigen verdienen net dat extra steuntje in de rug. Dit is de plek waar het mogelijk wordt gemaakt dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan het maatschappelijk belang van doelgroepen als ouderen en mensen met een beperking.


Een plek voor iedereen, zoals een echt clubhuis betaamt!