Over vitaliteit

Over vitaliteit

Met het domein vitaliteit stimuleert Regio Zwolle United, samen met betrokken partners, een vitale Regio Zwolle. Met als doel om de kracht van sport in te zetten om gezond leven aan te moedigen en om verbinding tussen mensen en organisaties te stimuleren.

Het domein vitaliteit zet zich in om kennis, netwerk en succesvolle projecten beschikbaar te stellen aan gemeenten, verenigingen en initiatieven in Regio Zwolle. Door de regio juist lokaal te versterken (gemeenten, verenigingen en corporaties) kan duurzame impact worden gerealiseerd. Het domein vitaliteit kent vier pijlers en kenmerkt zich door een actieve betrokkenheid van topsporters.


Vitale mensen (stimuleren van gezond leven)

Deze pijler richt zich op het aanmoedigen van gezond leven en stimuleert verbindingen tussen mensen en organisaties door de kracht van sport in te zetten. Projecten als PEC heeft LEFF, Community Champions (maatschappelijke diensttijd) en de Week van de Vitaliteit geven deze pijler kleur.

 

Vitale wijken (stimuleren van verbinding in wijken)

Vitale wijken richt zich op het stimuleren van de sociale cohesie in de (Zwolse) wijken. Met als doel om verbindingen tussen mensen en organisaties te stimuleren. Met de projecten PEC Zwolle Street League, PEC Zwolle United on Tour en Football Memories (pilot) is Regio Zwolle United actief in de wijken.

 

Vitale verenigingen (versterken van verenigingen)

Vitale verenigingen vervullen een maatschappelijke rol en zijn organisatiekrachtig. Dit houdt in dat verenigingen zich richten op maatschappelijke activiteiten en in staat zijn om hun sport aan te bieden aan huidige en potentiële leden. Met als doel om doormiddel van verenigingskracht mensen te verbinden en impact te hebben op het sociaal domein. In samenwerking met de PEC Zwolle Voetbalacademie organiseert Regio Zwolle United een congres voor amateurverenigingen met o.a. workshops over maatschappelijke betrokkenheid.

 

Vitaal netwerk (netwerkstimulering)

Vanuit deze pijler wordt er geïnvesteerd in het versterken van het sportecosysteem in Regio Zwolle. Via netwerkbijeenkomsten en intensieve samenwerkingen met onder meer SportService Zwolle en Calo Windesheim wordt ingezet op de bovenstaande drie pijlers (vitale mensen, wijken en verenigingen). Vanuit ons Clubhuis organiseren, coördineren en begeleiden jaarlijks tientallen studenten verschillende maatschappelijke projecten. Daarnaast besteed stichting Regio Zwolle United elk seizoen één week lang extra aandacht aan Vitaliteit in de Week van de Vitaliteit. RZU blijft zich actief inzetten om te investeren in het collectieve welzijn van mensen, organisaties en Regio Zwolle.