Projecten Regiobinding

Projecten Regiobinding

PEC Zwolle zet zich, samen met haar regiopartners (met o.a. 20 gemeenten uit vier verschillende provincies), in om de kracht van de regio verder uit te bouwen op (sociaal-) economisch gebied. Via gerichte projecten tussen onderwijs, ondernemers en overheden wordt er ingezet op economische dynamiek, innovatiekracht en het verder versterken van het kennisniveau van de Regio Zwolle. Ook wordt samenwerking gezocht met andere regio’s in binnen- en buitenland. PEC Zwolle is hierbij het uithangbord en verbindende factor om (regionale) kansrijke thema’s en sectoren een podium te bieden.

Regiobijeenkomsten

Regiobinding werkt samen met strategische partners om de kracht van PEC Zwolle in te zetten voor kansrijke sportieve, economische en maatschappelijke initiatieven. Enerzijds als samenwerkingsplatform en uithangbord voor de Regio Zwolle. Anderzijds als voedingsbodem en marketingfundament voor PEC Zwolle / Regio Zwolle United.


Via regiobijeenkomsten brengt Regio Zwolle United mensen, ondernemers, overheden en onderwij instellingen samen op thema’s (pijlers) die regionaal relevant zijn, zoals logistiek & havens, kunststoffen, health, agrifood en energie & duurzaamheid. 


Logistiek & Havens: Logistiek Netwerk

Logistiek gerelateerde organisaties in de Regio Zwolle hebben de krachten gebundeld in het Logistiek Netwerk Regio Zwolle. Het doel is om vanuit één agenda de Regio Zwolle te positioneren als hét logistiek knooppunt van het Noordoosten. Organisaties worden geïnspireerd en kunnen netwerken over thema’s als arbeid, economie en kennis rondom wedstrijden van PEC Zwolle. Lees hier meer over het Logistiek Netwerk.


Health: Week van de Vitaliteit

Regio Zwolle United en haar partners hebben de afgelopen jaren het initiatief genomen om rondom actuele thema’s organisaties met elkaar in contact te brengen middels diverse bijeenkomsten. Zo wordt er gebouwd aan een sterk netwerk met concrete projecten tot gevolg. Sport blijkt een uitstekende ‘verbinder’ om hier gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven. Zo wordt jaarlijks De week van de Vitaliteit georganiseerd, welke een vitale Regio Zwolle stimuleert met diverse activiteiten voor jong en oud. Lees hier verder over de Week van de Vitaliteit.

Onze partners

PECPOWER