Playing for Success

Playing for Success

Playing for Success Zwolle is een unieke vorm van samenwerking tussen het Zwolse basisonderwijs (Vivente, Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio en Catent), Landstede, SportService Zwolle en PEC Zwolle United. Het verbindt leren met de uitdagende wereld van topvoetbal. Het is bewezen dat dit niet alleen een groot effect heeft op het leren, maar ook op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de kinderen. Playing for Success is leren met een WOW-factor.

PEC Zwolle heeft in 2009 als eerste voetbalclub in Nederland een Playing for Success leercentrum geopend in het stadion. Een plek waar sport en onderwijs elkaar versterken. Playing for Success is een bijzonder initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen en ICT verbeteren in de, voor hen, bijzondere omgeving van het stadion van PEC Zwolle. Playing for Success stimuleert leerlingen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, passend bij hun eigen mogelijkheden en talenten. In een 10-wekelijks traject komen de kinderen een middag in de week naar het stadion.  


Trainers, spelers en speelsters van PEC Zwolle zetten zich met veel plezier in om deze leerlingen te motiveren en te inspireren. Dit doen ze door de bijeenkomsten bij te wonen en/of aanwezig te zijn bij de uitreiking van de certificaten, die de kinderen ontvangen na het doorlopen van het traject.  


Als aanvulling op het leerprogramma is er een door SportService Zwolle sport- en beweegprogramma ontwikkeld, waarin jongeren leren omgaan met zaken als winst en verlies en het nakomen van afspraken. Teamplay speelt hierin een belangrijke rol.  


Sinds 2012 is Playing for Success Zwolle uitgebreid met een programma voor leerlingen van 15 tot 23 jaar die door verschillende oorzaken, op school en/of thuis, vast lopen in hun studie. Hier ligt de focus op gedrag en is het doel deelnemers te laten doorstromen naar opleiding of werk.