ANBI-stichting

ANBI-stichting

Regio Zwolle United is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is als maatschappelijke organisatie verbonden aan PEC Zwolle.

De stichting heeft als missie om samen met betrokken partners het kloppend hart te zijn van Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied. Samen met ongeveer 60 betrokken partners (ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen) wordt samengewerkt aan impactvolle projecten die met behulp van sport een positieve bijdrage leveren aan de regionale leefomgeving.

 

Sinds 2010 trekken PEC Zwolle, Regio Zwolle (22 gemeenten en 4 provincies) en vele andere organisaties samen op om de regio te versterken door in te zetten op diverse sociaal-economische thema’s. Sindsdien heeft Regio Zwolle zich ontwikkeld tot een krachtig samenwerkingsverband met de ambitie om een nadrukkelijke rol te spelen in de (economische) hoofdinfrastructuur van Nederland. PEC Zwolle (en vanaf 2014 ANBI-stichting Regio Zwolle United) heeft afgelopen jaren met inzet van sport deze ambitie ondersteunt, juist door de balans tussen maatschappij, economie en vitaliteit. 


Beleidsplan 2020-2024 

Regio Zwolle United stond in 2020 voor een nieuwe beleidsperiode. In de zomer van dat jaar heeft het bestuur een nieuw beleidsplan 2020-2024 gerealiseerd en geaccordeerd. De stichting ziet samen met Regio Zwolle kansen om de positie van de regio verder te versterken. Enerzijds door een sterke onderlinge verbondenheid op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied (regiobinding) en anderzijds om deze ambitie aan Nederland zichtbaar te maken (regiobranding).


Regio Zwolle United blijft komende jaren de kracht van sport te gebruiken als katalysator voor regionale ontwikkeling. Ons team zet zich dagelijks in om het verschil te maken voor mensen en maatschappelijk betrokken organisaties. Bijvoorbeeld als het gaat om kinderen met autisme, eenzaamheid onder ouderen, voorlichting bij kinderen, arbeidsparticipatie en vele andere projecten. Zo zetten wij de verenigingskracht van sport in voor regionale groei, waarbij iedereen een steentje bijdraagt om de leefbaarheid en het collectieve welzijn te versterken.


De rol van de stichting is daarbij verenigend, samenwerkend, faciliterend en onafhankelijk. De stichting focust zich op drie strategische domeinen: economie (Regiobinding), maatschappij (PEC Zwolle United) en vitaliteit. Binnen deze domeinen werken we met onze partners samen aan ongeveer 20 projecten en de 10 strategische speerpunten die in het beleidsplan zijn opgenomen.

Het bestuur van stichting Regio Zwolle United (seizoen 2023-24) bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Klaas Feenstra (voorzitter)
  • Eilt Staal (directeur, secretaris)
  • Jan Westmaas (penningmeester)
  • Marleen Sanderse
  • Rob van Kessel
  • Xander Czaikowski (kwaliteitszetel PEC Zwolle)

De bestuursleden hebben vanuit verschillende maatschappelijke functies een brede bewezen staat van dienst voor de regio. De bestuursleden doen hun inzet op vrijwillige basis en declareren geen onkosten, vakantiegeld of tijdsbesteding aan de stichting. Stichting Regio Zwolle United volgt voor het loongebouw voor haar medewerkers het beloningsbeleid van PEC Zwolle, die gebaseerd is op de CAO Sport (die tevens wordt gevolgd door de KNVB).


Regio Zwolle United heeft een samenwerkingsovereenkomst en Service Level Agreement met PEC Zwolle met afspraken over de inzet van diensten en personeel van PEC Zwolle (o.a. administratie, financiën, accountmanagement). Jaarlijks wordt een garantstelling afgegeven door PEC Zwolle voor eventueel te verwachten verliezen, om op deze manier continuïteit van Regio Zwolle United te waarborgen.


Jaarverslagen

Een overzicht van jaarverslagen (inclusief een actueel overzicht van baten en lasten) en het standaardformulier ANBI-publicatie is te vinden via deze link.


Veilig sportklimaat

Bij PEC Zwolle en Regio Zwolle United streven we veilige arbeidsomstandigheden, respectvolle bejegening, een open organisatiecultuur en veilige topsportomgeving na. Klik hier voor het beleid omtrent een veilig sportklimaat.

Contact

Stichting Regio Zwolle United

Stadionplein 23

8025 CP Zwolle


Telefoon: 038 453 49 48

E-mail: united@peczwolle.nl

IBAN: NL40 RABO 0135 9757 78


RSIN: 854161600

KvK: 61006181