Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Stichting Regio Zwolle United werkt met diverse onderwijsinstellingen actief aan talentontwikkeling. Samen worden projecten geïnitieerd om ontwikkeling te stimuleren bij mensen van alle leeftijden. Ook worden faciliteiten, stageplaatsen, stageprojecten en het wederzijdse netwerk uitgewisseld.

Kenniscirculatie staat in onze visie centraal: sportorganisaties zijn een platform voor ontmoeting, samenwerking en een plaats om te leren. Een schakel voor afstemming van vraag en aanbod tussen onderwijs, ondernemers en overheden, maar bovenal een inspiratiebron voor jeugd, studenten en scholieren. Onze onderwijspartners maken volop gebruik van onze faciliteiten en projecten om deze ambities te realiseren.


Regio Zwolle United en haar partners bieden

 • Stageplaatsen (bij organisaties en afdelingen in het stadion en netwerk)
 • Opdrachten (het bieden van cases en onderzoeksopdrachten) 
 • Mastersclasses (sales, marketing, events, financiën, mvo e.a.)
 • Voorlichting (Week van de Vitaliteit, Fitboek over voeding en beweging e.a.)
 • Evenementen (students meets business, stagebegeleidersbijeenkomsten e.a.)
 • Projecten (waarbij studenten ondersteunen en voor scholieren/studenten zelf) 


Projecten 

1. Waarbij studenten en scholieren ondersteunen

Met gerichte opleidingen en minoren wordt intensiever samengewerkt, waarbij al diverse minoren in samenwerking met Regio Zwolle United zijn ontwikkeld. Grotere groepen studenten van opleiding doen o.a. ervaring op en bieden ondersteuning bij:

 • Beveiliging rondom wedstrijden
 • Hospitality rondom wedstrijden
 • Maatschappelijke projecten
 • Evenementen

2. Waaraan studenten en scholieren deelnemen

Ook zijn er projecten specifiek gericht op studenten en scholieren zelf: 

 • Playing for Success (basis-, voorgezet- en beroepsonderwijs)
 • Centre for Sports & Education (PEC Zwolle Voetbalacademie)
 • Startersprogramma (startende ondernemers en ondernemende studenten)

Op deze manier dragen Regio Zwolle United en haar partners actief bij aan het binden, behouden, opleiden en ondersteunen van regionaal talent.