Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Beste bezoeker,


Wanneer je gebruikt maakt van diensten op www.peczwolle.nl of www.peczwolleunited.nl, dan laat u mogelijk bepaalde persoonsgegevens achter op de website. Deze persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld. In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens PEC Zwolle kan verzamelen, waarom we dat doen en wat wij met deze gegevens kunnen doen.


Cookies

Cookies worden gebruikt voor het in kaart brengen van websitebezoeken.

PEC Zwolle gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PEC Zwolle gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Analytics-tools

PEC Zwolle maakt gebruik van analytics-tools om gedrag op onze websites te monitoren. Zodoende kunnen wij op basis van data onze website verbeteren en voorzien in een betere gebruikservaring. Alle data wordt geanonimiseerd opgeslagen. Hieronder een overzicht van de gegevens die wij opslaan en raadplegen in onze analytics tools:


 • Gegevens over surfgedrag zoals het bekijken van pagina’s of het invullen van formulieren.
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat je een van onze projectsites bezoekt).
 • Internetbrowser en apparaat type.


PEC Zwolle maakt gebruik van de functie User ID. Google biedt de mogelijkheid om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen aan één bezoeker. Hierdoor krijgen we een samenhangend beeld van onze bezoekers en het surfgedrag zodat we op basis hiervan onze website kunnen verbeteren. We bewaren deze gegevens twee jaar. Verder werkt PEC Zwolle met Google Tagmanager. Hiermee meten en verbeteren wij de klantervaring. Uw webadres wordt automatisch onherkenbaar gemaakt, zodat er geen persoonlijk terug te leiden gegevens worden opgeslagen. We bewaren deze gegevens één jaar.


Derden

BVO kan uw persoonsgegevens doorgeven aan -naar gelang de divisie waarin het eerste team van BVO uitkomt -:

 

·      De Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’), en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners Eredivisie”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”); of

 

·      De Coöperatie Eerste Divisie (hierna: “Eerste Divisie”) en/of de officiële sponsors en partners van de Eerste Divisie zoals genoemd op https://keukenkampioendivisie.nl/partners/ (hierna: “Partners Eerste Divisie) en/of Sponsoren.

 

Het voorgaande is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiele Partners Eredivisie en/of sponsors danwel Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsors bewaard.

 

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

-           U via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners Eredivisie en/of Sponsors, danwel de diensten of producten door de Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;

-           U commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;

-           Uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsors teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

 

 

Analytische doeleinden

De BVO, Eredivisie en Eerste divisie gebruiken uw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Dit betreft het doen van onderzoek naar de fans van de BVO, met als doel het verkrijgen van inzichten dan wel het kunnen analyseren van hun demografische kernmerken, hun interesse in de producten en diensten van de BVO en hun interesse om via de BVO/Eredivisie/Eerste Divisie communicatie te ontvangen, om daarmee de contactstrategie en het producten- en/of dienstenaanbod van de BVO/Eredivisie/Eerste Divisie uiteindelijk beter te laten aansluiten op u als bezoeker van de website.


Hoe komen wij aan je persoonsgegevens?

Als je gebruik maakt van de PEC Zwolle of de PEC Zwolle United-website en andere producten en/of diensten, dan laat je in sommige gevallen persoonsgegevens bij ons achter. Je kan op de volgende manieren persoonsgegevens bij ons achterlaten:


 • Bij het bestellen van losse kaarten, clubcards en/of seizoenkaart;
 • Bij het bestellen van fanshop artikelen;
 • Bij het aanmaken van een account;
 • Bij contact per telefoon of e-mail;
 • Bij het invullen van (digitale) formulieren;


Wat doet PEC Zwolle met je gegevens?

PEC Zwolle verzamelt jouw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die wij met jou hebben (bijvoorbeeld een koopovereenkomst). Wij voeren onze taken uit op basis van het gerechtvaardigd belang of op basis van jouw toestemming:


 • Het leveren van producten of diensten;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • PEC Zwolle analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

PEC Zwolle zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

PEC Zwolle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens binnen PEC Zwolle worden veilig opgeslagen en verzonden. Enkel bevoegde personen kunnen middels moderne beveiligingstechnieken jouw persoonsgegevens gebruiken voor een van bovenstaande doeleinden. 


Delen met anderen

Op basis van een overeenkomst, wettelijke plicht óf toestemming.

PEC Zwolle verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kan je denken aan de bezorgdienst van de door jou bestelde artikelen. Ook is PEC Zwolle verplicht om persoonsgegevens van seizoens- en clubcardhouders door te geven aan de KNVB. Deze doorgifte is beschreven in het KNVB-standaardvoorwaarden en is omwille van de veiligheid en de handhaving van stadionverboden. Ook is het mogelijk dat PEC Zwolle persoonsgegeven deelt op Wanneer PEC Zwolle geen persoonsgegevens kan delen op basis van een overeenkomst of wettelijke verplichting, vragen wij jou om toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kan altijd kosteloos inzage krijgen in de gegevens die PEC Zwolle van jou heeft. Je kan de volgende rechtsmiddelen instellen om deze gegevens te achterhalen:


 • Het recht op informatie: je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens, met welk doel en voor welke duur worden verwerkt.
 • Het recht op inzage: je hebt het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien.
 • Het recht op correctie: wanneer je van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, dan heb je het recht ons te verzoeken deze persoonsgegevens te (doen) corrigeren. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens aan te laten vullen, wanneer deze incompleet zijn.
 • Het recht op verwijdering (vergetelheid): wanneer je van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, heb je het recht ons te verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. Het recht om vergeten te worden heeft betrekking op de openbaar gemaakte persoonsgegevens. Je mag ons verzoeken om alle (eventueel) geplaatste persoonsgegevens te verwijderen.
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking: je mag ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in onder andere de volgende gevallen: je bent van mening dat de persoonsgegevens onjuist worden vermeld, je bent van mening dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is of wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor het halen van het doel van de verwerking.
 • Het recht van bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Er volgt dan een interne verzoekprocedure. Wanneer dit geen uitkomst voor je biedt, kan je bezwaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.
 • Het recht op overdraagbaarheid: je hebt het recht ons te verzoeken om een kopie van de door u verstrekte persoonsgegevens te geven.


Een van bovenstaande rechten inroepen? Je kan een verzoek sturen naar info@peczwolle.nl onder vermelding van: AVG. PEC Zwolle zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Contactgegevens

Alle gegevens die je achterlaat op de website van PEC Zwolle worden beheert door PEC Zwolle B.V. gevestigd aan het stadionplein 1, 8025 CP te Zwolle. Vragen met betrekking tot deze verklaring kunnen worden ingediend op het volgende e-mailadres: info@peczwolle.nl.


Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

PEC Zwolle heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Wij kunnen het sterk aanraden om deze verklaring met enige regelmaat te controleren zodat je op de hoogte blijft de wijzigingen. De meest actuele versie is beschikbaar op de website.