Talentenacademie

Talentenacademie

De PEC Zwolle Talentenacademie is de voorloper van de PEC Zwolle Voetbalacademie. Talentvolle jeugdspelers uit het scoutingsgebied van PEC Zwolle, binnen een straal van ongeveer 50 kilometer, worden na een aantal scoutingsmomenten bij de eigen vereniging uitgenodigd om aan de voetbalactiviteiten van de talentenacademie deel te nemen. Dit ter aanvulling op de activiteiten van de jeugdspelers bij de eigen vereniging.

De activiteiten van de talentenacademie vinden plaats op de woensdagmiddag in het MAC³PARK stadion en staan onder leiding van trainer/coaches uit de jeugdopleiding. Bij de uitvoering van de activiteiten ligt het accent met name op de ontwikkeling van de technische vaardigheden en worden de jeugdspelers in kleine partijspelen uitgedaagd de aangeleerde technieken onder weerstand toe te passen. Bij het aanleren van de vaardigheden hecht PEC Zwolle veel waarde aan een individuele benadering richting de jeugdspelers. Trainer/coaches trachten binnen een ‘veilig’ pedagogisch leerklimaat de jeugdspelers te stimuleren om zich te ontwikkelen als voetballer.


Doelstelling van de talentenacademie is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van talentvolle jeugdspelers uit de regio Zwolle. Tevens wil de PEC Zwolle voetbalacademie de meest talentvolle jeugdspelers vanuit de Talentenacademie de kans bieden in te stromen in de PEC Zwolle voetbalacademie. Het uiteindelijke doel is om de totale jeugdopleiding te doorlopen en het beroep profvoetballer mogelijk te maken. 


Alleen spelers die gescout zijn door de club, kunnen deelnemen aan de activiteiten van de talenten- en voetbalacademie van PEC Zwolle.


Contact

Martijn Hollewand

Hoofd jeugdscouting PEC Zwolle voetbalacademie 

mhollewand@peczwolle.nl