PEC Zwolle presenteert jaarverslag 2022/2023

PEC Zwolle presenteert jaarverslag 2022/2023

PEC Zwolle heeft het jaarverslag voor het seizoen 2022/2023 gepresenteerd. Het jaarverslag is vanaf heden te lezen via onderstaande link.

Governance

Na het seizoen 2021/2022 waarin gedegradeerd werd naar de Keuken Kampioen Divisie is besloten de governance te wijzigen. De RVC hield op de bestaan en vanaf die tijd is de rol van de RVC overgenomen door het Stichtingsbestuur (met vijf zetels) waarbij het Stichtingsbestuur één zetel beschikbaar heeft gesteld voor de directeur van PEC Zwolle Participatie I B.V. De directie van PEC Zwolle B.V. legt verantwoording af aan het Stichtingsbestuur.

 

Gedurende het seizoen 2022/2023 is Arjan Jansen in de periode 6 juni 2022 tot en met 31 augustus 2022 tijdelijk als interim-directeur werkzaam geweest en is Marcel Boudesteyn zich vanaf die datum volledig gaan richten op de techniek in de functie van technisch directeur. In de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023 vormden Xander Czaikowski, in de functie van algemeen directeur en Marcel Boudesteyn, in de functie van technisch directeur, de gezamenlijk bevoegde statutaire directie van PEC Zwolle B.V. Inmiddels is Marcel Boudesteyn per 1 september 2023 uit dienst getreden en vanaf deze datum is Xander Czaikowski vooralsnog de enige statutair directeur met zelfstandige bevoegdheid.

 

Financieel resultaat

De degradatie vanuit de Eredivisie naar de Eerste Divisie zorgde voor een grote sportieve en financiële uitdaging. Het sportieve doel, promotie naar de Eredivisie, werd binnen 1 seizoen behaald. Echter de financiële uitdaging blijft bestaan. Over het seizoen 2022/2023 werd uiteindelijk een negatief netto resultaat behaald van € 1,8 miljoen. 


  • De omzet daalde met 20% t.o.v. 2021/2022 naar €10,7 miljoen door het afnemen van o.a. de sponsorinkomsten en mediagelden;
  • De (loon-)kosten stegen met 2% naar €14,6 miljoen t.o.v. 2021/2022 als gevolg van inflatie, de stijging van de kosten rondom thuis- en uitwedstrijden door meer wedstrijden, het organiseren van 2 vrouweninterlands in het MAC3PARK stadion. Ook heeft de club veel extra kosten moeten maken naar aanleiding van de vele ongeregeldheden tijdens uit- en thuiswedstrijden, hierbij valt te denken aan schades, door de KNVB opgelegde boetes en extra inhuur van beveiligingspersoneel;
  • Door o.a. transfers van Younes Taha (FC Twente) en Thomas van den Belt (Feyenoord) werd in het seizoen 2022/2023 een ad. € 2,3 miljoen aan opbrengsten uit vergoedingssommen gerealiseerd.


Door het grote verlies uit het seizoen 2022/2023 is het eigen vermogen gedaald naar €0,15 miljoen negatief. Het saldo van de liquide middelen bedroeg aan het einde van het seizoen €0,5 miljoen. Ondank het grote verlies is de verwachting dat PEC Zwolle voor het komende jaar aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen.


Voor de komende seizoenen gaan we vol voor eredivisiebehoud en een gezonde(re) financiële huishouding. Voor het seizoen 2023/2024 verwachten we minder negatief operationeel resultaat dan in het seizoen 2022/2023 en een positief nettoresultaat door gerealiseerde transferinkomsten na balansdatum 30 juni 2023 waardoor ook het eigen vermogen ultimo seizoen 2023/2024 weer naar positief stijgt. Door de directie wordt een meerjarenplan opgesteld waarbij de doelstelling is om voor de komende drie seizoenen een sluitende begroting te realiseren.


Financieel ratingsysteem KNVB

Op basis van de door PEC Zwolle ingediende jaarcijfers van het seizoen 2022/2023 en de prognose voor het seizoen 2023/2024 heeft de licentiecommissie van de KNVB in het kader van het Financial Rating System 8 punten (maximaal 40) toegekend aan PEC Zwolle. Hiermee voldoet PEC Zwolle niet aan de vereisten die door de KNVB gesteld worden aan een financieel gezonde club. De licentiecommissie van de KNVB heeft PEC Zwolle dan ook de verplichting opgelegd tot het opstellen van een zogenoemd Plan van Aanpak.

 

Investeringen

In het seizoen 2022/2023 zijn een drietal grotere investeringen gedaan in materiele vaste activa:

 

  • Voorzien van de lichtmasten in het MAC3PARK stadion van LED-verlichting;
  • Hekwerken op de staantribune op Noord, een verplichting op basis van de reglementen van de KNVB;
  • Nieuwe business seats op de hoofdtribune.

 

Totaal is ervoor circa €0,45 miljoen geïnvesteerd.

 

In 2022/2023 is een bedrag ad €0,4 miljoen verantwoord aan afkoop van contracten, tekengelden en onvoorwaardelijk geworden transferverplichtingen.

  

Decharge

Op 23 november 2023 is de jaarrekening van PEC Zwolle B.V. over boekjaar 2022/2023 door de aandeelhouders vastgesteld in de algemene vergadering, ook is decharge verleend aan de directie. Het publicatierapport over het jaarverslag 2022/2023 is gebaseerd op deze vastgestelde jaarrekening 2022/2023, waarbij een goedkeurende verklaring door onze accountant is afgegeven.


Het volledige jaarverslag is hier in te zien.