Door de ogen van de veurzitter

Door de ogen van de veurzitter

Voorzitter Adriaan Visser schrijft met enige regelmaat een column voor de achterban van de club. Ditmaal staat zijn verhaal onder andere in het teken van de sportieve prestaties, de jaarcijfers en de klankbordgroep.

Sportief

Op z’n zachtst gezegd zit onze club momenteel niet in de beste sportieve fase. De resultaten van de afgelopen drie wedstrijden zijn ronduit teleurstellend te noemen. Verliezen thuis tegen PSV en uit bij Groningen en Heerenveen, dat kan een club als PEC Zwolle gebeuren. Alleen de manier waarop was, op een goede eerste zestig minuten tegen PSV én de eerste helft tegen Heerenveen na, toch wel schrijnend te noemen. De teleurstelling was dan ook overal voelbaar zaterdagavond; in het rijkelijk gevulde gastenvak, op de social media en in de kleedkamer. Als voorzitter heb ik alle begrip voor de emotie die op zo’n moment vrijkomt. We hebben allemaal het beste voor met de club, we willen allemaal winnen en het liefst elke week. Lukt het drie speelronden achter elkaar niet, dan is dat oprecht een flinke domper! Toch wil ik benadrukken dat deze spelersgroep en staf ontzettend hard met elkaar werken om het tij te doen keren. Deze selectie maakt doordeweeks meer uren op het trainingsveld en in de sportschool dan in de seizoenen hiervoor en doet er daadwerkelijk alles aan om snel resultaten te boeken. We blijven van mening dat de kwaliteit van onze selectie ruimschoots voldoende moet zijn voor rechtstreekse handhaving in de Eredivisie, maar kampen eigenlijk vanaf de start van het seizoen al met relatief veel blessures van enkele key-spelers. Daardoor moeten voetballers met een trainingsachterstand relatief snel opgesteld worden, of komen spelers op posities terecht die niet hun favoriete zijn. Er ontstaat een onrustig beeld rondom de selectie met per wedstrijd veelal wisselende opstellingen, wat vervolgens onze resultaten niet ten goede komt. Desalniettemin heb ik en met mij de gehele club alle vertrouwen in deze groep.   


Clubwatcher de Stentor

Ik ben van mening dat wij met Johan Inan van de Stentor over een voortreffelijke clubwatcher beschikken, die PEC Zwolle kritisch volgt. Dit statement wil ik in deze column maken, omdat mij zowel in- als extern af en toe berichten bereiken, die een andere strekking hebben. Ik zou mijn stelling dan ook willen motiveren. We zijn een club met mijns inziens gezonde ambities, en we aarzelen niet deze ambities met onze achterban te delen. Lang hebben we onze uitgesproken ambities dan ook meer dan waargemaakt (onze sportieve resultaten overtroffen in sterke mate onze budgettaire mogelijkheden). De laatste seizoenen is er wat dat betreft een “kink in de kabel” gekomen. De club kwam meer en meer in balans op het snijvlak van sportieve resultaten en budgettaire mogelijkheden, waarbij zoals bij de start van dit en het vorige seizoen zelfs sprake is van enige “underperformance”. Om toch de weg omhoog te vinden is ons aandelenplan medio 2018 in het leven geroepen, welke daadwerkelijk van start is gegaan door de verkoop van de eerste aandelen vanaf 1 juli 2019. Dit is opnieuw een plan met een mijns inziens gezonde ambitie. Onze groei naar een verdere volwassenheid, we hebben de puberteit nu wel achter de rug, is gepaard gegaan met het nodige vallen en opstaan. Sommige zaken gingen goed en andere ronduit slecht; het overgrote deel werd overigens naar behoren ingevuld. Wat dat betreft zijn we een organisatie gebleven, die zich continu wil en moet verbeteren. Recent nog weer door jullie allemaal mee te nemen in de ontwikkeling van een topsportklimaat. Bij al deze ambities en ontwikkelingen kan geen enkele organisatie zonder zijn criticasters. Ze controleren ons en houden ons regelmatig een spiegel voor. Naast de gebruikelijk instituties zoals ons Stichtingsbestuur (en straks in combinatie met onze Raad van Commissarissen, het Participatiefonds I met betrokken regionale investeerders, de Algemene vergadering van Aandeelhouders, waarin ook supporters zitting hebben met een kwaliteitsaandeel) én onze aanhang, is daarbij een kritische pers voor ons een groot goed. En ik denk dat Johan Inan binnen dit genoemde kader op een uitmuntende wijze zijn rol invult: soms lastig, altijd irritant goed geïnformeerd en wat narrig, maar vooral deskundig, onafhankelijk en analytisch. Ik denk dat we een dergelijke clubwatcher echt nodig hebben, willen wij de verdere stappen naar volwassenheid voltooien (en dat willen we). 


Jaarcijfers

Vorige week heeft PEC Zwolle het jaarverslag ingediend bij de KNVB. Hierbij vermeld ik alvast in een sneak-preview de belangrijkste cijfers, die aangeven dat PEC Zwolle er financieel goed op staat. Zo heeft de club het seizoen 2018/2019 afgesloten met een positief nettoresultaat na belasting van ruim €2,5 miljoen. Het eigen vermogen van de club is het afgelopen jaar gestegen naar €3,8 miljoen. Deze stijging is gerealiseerd door het bovengenoemde nettoresultaat 2018/2019 en de emissie van de aandelen. Zoals eerder gecommuniceerd is het Spelersinvesteringsfonds (SIF) afgelopen zomer afgekocht en heeft een groot deel van de participanten hun vordering omgezet in aandelen van de club. De prognose voor het huidige seizoen 2019/2020 is in lijn met de uitgangspunten als opgenomen in het aandelenplan. Dit houdt in dat er relatief fors is geïnvesteerd in de voetbalacademie en de kwaliteit van de hoofdselectie én dat er geen rekening is gehouden met verdere uitgaande transfers van spelers. Er wordt een negatief resultaat begroot van circa €2,3 miljoen (met een licht negatieve operationele kasstroom). Door de ontvangen transferinkomsten en de stortingen van aandelenkapitaal in de zomer van 2019 verwachten wij een ruim overschot aan liquide middelen aan het eind van het seizoen 2019/2020. Het volledige jaarverslag van PEC Zwolle wordt binnenkort gepubliceerd op onze website.


Update aandelenplan

De groei van het aantal aandeelhouders die zich inmiddels aan de club hebben verbonden, gaat gestaag door. We hebben nu het aantal van 21,5 verkochte aandelen daadwerkelijk bereikt (stand per oktober 2019, inclusief de SIF-aandelen welke zijn verantwoord in de jaarrekening 2018/2019). Ik spreek voorts de verwachting uit dat we aan het eind van dit seizoen 2019/2020 in totaal zo’n dertigtal aandelen aan regionale investeerders hebben verkocht. We zitten nu middenin de invulling van de gekozen bestuursorganisatie, te weten van de “Stichting Aandelenbezit PEC Zwolle”, het “Participatiefonds I PEC Zwolle B.V.” en de “Raad van Commissarissen van PEC Zwolle B.V.”. Dit is al met al een nogal tijdconsumerende operatie, die we met de nodige zorgvuldigheid willen en moeten uitvoeren. Ik hoop dit deel van het aandelenplan voor het eind van het jaar 2019 te hebben afgerond.


Klankbordgroep

Vorige week werd bekendgemaakt dat de klankbordgroep, die enkele jaren geleden op initiatief van de voorzitter van de Supportersclub Freddy Eikelboom en mijzelf werd opgericht, zichzelf heeft opgeheven. Een besluit dat wij vanuit PEC Zwolle betreuren. Met de klankbordgroep werd elk kwartaal gesproken over alle lopende zaken tussen de club en supporters. Wij hechten als club veel waarde aan deze klankbordgroep en de diverse supportersstromen die daarin werden vertegenwoordigd. Het is dan ook onze insteek om met deze groepen te blijven communiceren. Het is nog te vroeg voor de concrete invulling hiervan, maar als PEC Zwolle willen wij in goede en slechte tijden met onze achterban in verbinding staan. Hier zullen wij dan ook zeker het initiatief in (blijven) nemen. Vanzelfsprekend hebben wij kennisgenomen van de grieven van onze achterban. Ook wij zijn van mening dat op het terrein van het naleven van de afspraken rondom het wedstrijdshirt, de communicatie rondom de tariefsverhoging van consumpties en het ontbreken van logo’s op het derde wedstrijdshirt, wij als organisatie te kort zijn geschoten. Intern zijn deze zaken besproken en hebben geleid, of gaan dat doen, tot een aanpassing van onze werkwijze. Zoals ik dat ook doe in deze column; wij willen die open en transparante organisatie zijn en blijven!


De focus van eenieder binnen de club gaat nu op zondag 20 oktober. Die middag spelen we de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag en gaan we allemaal volle bak voor de drie belangrijke punten. De spelersgroep gaf mij overigens na afloop van de wedstrijd tegen RKC nog wel iets moois aan, wat ik hier met jullie wil delen. De zesde treffer diep in blessuretijd kwam volledig op het conto van het publiek. Omdat de tribunes zo aan het kolken waren, werden onze mannen volgens eigen zeggen automatisch naar voren gedirigeerd. Hoe mooi is dat?! En het ultieme bewijs dat de twaalfde man een direct effect heeft op de uitslag van een wedstrijd. Samen maken wij de club en samen maken wij het seizoen. Het publiek, de spelers en de interactie tussen beiden is datgene waar wij als club voor staan. Ook als het even tegenzit of als de wedstrijd niet loopt zoals gehoopt. Laten we, spelers en supporters, elkaar juist dán helpen om over het moeilijke punt heen te komen. Te beginnen zondag 20 oktober, bij de eerstvolgende en belangrijke thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag! Heb je nog geen entreebewijs? Klik dan hier voor de online kaartverkoop. Voor deze wedstrijd heb je geen seizoenkaart of clubcard nodig om (extra) kaarten aan te schaffen. Laten we met elkaar voor een bruisend stadion gaan, waar de spelers naar voren worden gedirigeerd om de drie welkome punten binnen te halen.


Met sportieve groet,


Adriaan Visser

Voorzitter PEC Zwolle

Eredivisie partners