Studenten krijgen kijkje in het trainersvak

Studenten krijgen kijkje in het trainersvak

Woensdag waren er ongeveer 30 tweedejaarsstudenten van het Deltion College Zwolle te gast bij PEC Zwolle. Sebastiaan Borgardijn, technisch manager en trainer/coach van (Jong) PEC Zwolle Vrouwen, vertelde de studenten uitgebreid over het trainersvak. De studenten volgen het keuzedeel ‘trainer/coach algemeen’, in verschillende sportdisciplines. Tijdens hun stage trainen en coachen zij allemaal een recreatieve, dan wel een selectieteam en/of trainingsgroep.

De bijeenkomst begon met een introductie over het vrouwenvoetbal bij PEC Zwolle. Behalve het eerste vrouwenteam kwam ook de jeugdopleiding van de vrouwentak uitgebreid aan bod. Hierin werd duidelijk wat er bij de verschillende teams wordt verwacht van de trainers. Waar het in de jeugdopleiding om het opleiden van speelsters gaat, draait het bij het eerste vrouwenteam om presteren. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertelde Borgardijn welke rol een trainer speelt in het behalen van deze doelstellingen. 

Vervolgens kregen de studenten een inkijkje in de visie, strategie en spelprincipes van de PEC Zwolle Vrouwen. Er werd duidelijk gemaakt hoe een heldere invulling hiervan kan helpen bij het selecteren en ontwikkelen van speelsters en het smeden van een hecht team.

Na een korte pauze werd het programma hervat met uitleg over de invulling van de jaarplanning. Op deze manier kregen de studenten inzicht in het belang van teambuilding, een goede voorbereiding op het seizoen en periodisering gedurende het seizoen. Tot slot kwam het teamproces aan bod waarin antwoord werd gegeven op de vraag hoe een trainer kan zorgen voor eenheid binnen een team en het ontwikkelen van een prestatieklimaat.

Het was al met al een geslaagde ochtend waarin de studenten, die allen het trainersvak ambiëren, hun kennis verder hebben kunnen verbreden.