Port of Zwolle, Amsterdam en Rotterdam met elkaar om tafel

Port of Zwolle, Amsterdam en Rotterdam met elkaar om tafel

Op vrijdag 1 november 2019 speelde PEC Zwolle de thuiswedstrijd tegen landskampioen Ajax. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een themabijeenkomst van het Logistiek Netwerk, die in het teken stond van samenwerking tussen de zeehavens en de corridor Regio Zwolle. Ook werden The Sycade Group, Wezenberg Groep en ING als nieuwe leden van het netwerk voorgesteld.

Welkom

De bijeenkomst werd afgetrapt met een kennismaking met nieuwe leden van het Logistiek Netwerk. Maarten de Jong (Sycade Group), Jeroen Jebbink (ING) en Rogier Verkley (Wezenberg Groep) stelden zich voor en werden welkom geheten door de bestaande leden. Ook gaf Bert Beun (Deltion College) een toelichting op de meerjarige contractverlenging met Regio Zwolle United, waarbij het thema logistiek één van de speerpunten is. Aansluitend was het woord aan René de Heer (wethouder gemeente Zwolle). Met een delegatie van 30 bestuurders was hij in oktober op bezoek in Brussel. Regio Zwolle sprak met Europarlementariërs o.a. over de aanpak van de A28. Het is een belangrijke verkeersader tussen de Randstad en Noord- en Oost-Europa. De regio heeft gevraagd om Europese steun om te voorkomen dat de A28 een knelpunt wordt.


Jan Stegeman (Manager Logistiek Windesheim) gaf een terugkoppeling op de resultaten van een werkgeverslunch en banenmarkt voor de logistieke sector op vrijdag 11 oktober 2019. Deze werd georganiseerd door Windesheim, Deltion, Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, Tiem en PEC Zwolle United. De banenmarkt had 40 standhouders (werkgevers) met 170 vacatures. Hiervoor werden 3000 werkzoekenden aangeschreven en dat leverde een bezoekersaantal van meer dan 250 personen op. De werkgevers voerden met deze groep meer dan 700 gesprekken voor invulling van de vacatures.


Port of Amsterdam

Na de algemene updates werd overgegaan naar het hoofdthema van de avond, waarbij het Logistiek Netwerk zich liet inspireren door Port of Amsterdam. Allard Klinkers (commercieel manager van Port of Amsterdam) gaf een presentatie over het Amsterdamse havenbedrijf, één van ’s wereld belangrijkste logistieke knooppunten. Met een goederenoverslag van 100 miljoen ton per jaar behoort Amsterdam tot de top vijf zeehavens van West-Europa. Voor Port of Amsterdam is Regio Zwolle een belangrijke corridor naar het noordoosten. Dit werd verder geconcretiseerd door Jos Meeuwis (commercieel manager van TMA Logistics) aan de hand van de North West Central Corridor: de samenwerking vanuit de zeehavens met terminals in het binnenland. Met als resultaten bijvoorbeeld vrachtbundeling en CO-2 besparend transport.


Panelgesprek

Het inhoudelijke programma werd afgesloten met een panelgesprek tussen Allard Klinkers (Port of Amsterdam), Alexandra van Hesse (Port of Rotterdam) en Jeroen van den Ende (Port of Zwolle). Zij spraken over uitdagingen als afstemmingen van goederen, innovatie en verduurzaming. De diverse havens hebben daarbij verschillende competenties en kunnen complementair zijn aan elkaar. Om die reden spraken Port of Amsterdam, Port of Rotterdam en Port of Zwolle de ambitie uit om nadrukkelijk de samenwerking te zoeken, op onderwerpen die centraal staan in de ‘haven van de toekomst’. Daarbij kan worden gedacht aan efficiënt goederenvervoer, verduurzaming, kennisuitwisseling en innovatie, maar - indien mogelijk - ook door samen op te trekken in lobby en marketing. Een voorbeeld hiervan is de Transport Logistics in München, waar verschillende Nederlandse havens gezamenlijk een stand hadden op de beurs. 


Netwerken en wedstrijd

Na de presentaties genoten de deelnemers van een buffet en werd doorgepraat over de inhoud van het programma. Het gezelschap verplaatste zich vervolgens naar de Regio Zwolle Bar in het MAC3PARK stadion voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax.


De bijeenkomst was een initiatief van Regio Zwolle United, het sociaal-economische hart van betaald voetbalorganisatie PEC Zwolle, in samenwerking met Port of Zwolle en met de ondersteuning van provincie Overijssel, Kennispoort Regio Zwolle en de partijen verbonden aan het Logistiek Netwerk. Het Logistiek Netwerk is een netwerk waarbij organisaties elkaar kunnen ontmoeten rondom thema’s als arbeid, economie en innovatie. De kracht van sport wordt gebruikt om de Regio Zwolle te positioneren als logistiek knooppunt van het noordoosten.

Divisiepartners