Door de ogen van de veurzitter

Door de ogen van de veurzitter

Voorzitter Adriaan Visser schrijft met enige regelmaat een column voor de achterban van de club. Deze editie gaat hij in op de beëindiging van het betaald voetbal seizoen.

Afgelopen vrijdag was een dag die de voetballerij, en mij, nog lang zal heugen. Er moesten onmogelijke keuzes gemaakt worden door het bestuur betaald voetbal, die hoe dan ook tot verdeeldheid en controversie zouden leiden. De beslissingen gingen daarbij niet enkel om de afwikkeling van het afgelopen en de start van het nieuwe seizoen, maar ook over de komende jaren. De toekomst, ontwikkeling en/of continuïteit van veel clubs werd door de besluitvorming geraakt. Alleen moest die knoop simpelweg worden doorgehakt, de coronasituatie en daaraan gekoppelde volksgezondheid dwingt daartoe. Wat dat betreft kan je het bestuur betaald voetbal niet kwalijk nemen dat er een keuze is gemaakt, er was simpelweg geen bevredigende oplossing voor alle partijen binnen handbereik. Uiteindelijk was dat een hard gelag voor clubs als AZ, FC Utrecht, SC Cambuur en De Graafschap. Sportief had ik mij enorm verheugd op de wedstrijden tegen die twee laatstgenoemde clubs. In welke mate dit besluit stand houdt is aan de betrokken clubs, of zij zich nog gaan beroepen op het besluit van de KNVB bij de rechter, de UEFA of anderszins. Wij stonden, als nummer vijftien van de ranglijst, vrijdag slechts aan de zijlijn en stellen vast dat het goed is dat er nu wat meer duidelijkheid is gekomen over de nabije toekomst.


Een punt waar wij ongelukkig mee waren, is de raadpleging uitmondend in de stemming voor of tegen promotie/degradatie. PEC Zwolle heeft zich daarbij door stemonthouding neutraal opgesteld, in de veronderstelling dat deze neutrale stem niet positief, dan wel negatief zou worden meegenomen in de finale besluitvorming. Het lijkt er op dat deze neutrale stemmen wel zijn meegenomen in het door het bestuur betaald voetbal gevelde ‘salomonsoordeel’. Het bestuur betaald voetbal heeft mijns inziens uiteindelijk een wat paradoxaal besluit genomen. De Europese plaatsen zijn verdeeld op basis van de ranglijst en zonder raadplegend advies, waarbij in het geval van promotie/degradatie de uiteindelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden op basis van een (ons inziens met betrekking tot de neutrale stemmen onduidelijk) raadgevend advies. Waarna, afwijkend van de Europese tickets, eenzelfde afweging is gemaakt als voor de amateurs, dat voor dat deel in ieder geval de competitie als niet gespeeld wordt verondersteld, derhalve geen promotie/degradatie. Wij wilden echter met onze neutrale stem benadrukken, dat een dergelijke beslissing over de afronding van het voetbalseizoen juist bij het overkoepelende orgaan, de KNVB, als organisator van de competitie hoort te liggen. Als PEC Zwolle wilden wij geen keuze maken die voordelig of nadelig kon uitpakken voor een collega-club, het is niet aan ons om daar wat van te vinden. Voor elke club, en dus ook voor ons, is de ene keuze aantrekkelijker dan de ander. Punt is alleen, dat je dan dus handelt uit eigenbelang en niet de helikopterview pakt om te kijken wat het beste is voor de voetballerij. Door de gehouden raadpleging komen de verhoudingen tussen bepaalde clubs onder druk te staan. Iets dat in mijn optiek verre van wenselijk is, in een branche waarin we de komende jaren vaker met z’n allen door één deur zullen moeten.


Wat blijft is de oproep van de directeur betaald voetbal tijdens de bijeenkomst aan de Europees spelende clubs om 25% van de Europese startgelden ter beschikking te stellen aan een solidariteitsfonds om de bedrijfstak door de huidige crisis heen te slepen (een voorstel dat is ingebracht in de discussie door AZ). Door de KNVB is uitgerekend dat de schade voor de bedrijfstak in de orde van grootte ligt van €300-400 miljoen. Het lijkt in dit verband niet onredelijk dat binnen de bedrijfstak de sterkste schouders in ieder geval een deel van de lasten gaan dragen en in die zin is de oproep van de directeur betaald voetbal dan ook niet meer dan logisch en verdient deze solidariteitsoproep onze steun. Overigens, de grotere clubs in de Bundesliga hebben al een aantal weken terug een solidariteitsfonds in het leven geroepen van maar liefst €20 miljoen, om de bedrijfstak in Duitsland overeind te houden. Dat we daarnaast binnen de bedrijfstak nog meer stappen moeten ondernemen, zoals de onderhandelingen die zijn geopend tussen de VVCS (de vakbond voor de spelers) en de FBO/KNVB om ook wat te doen aan de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers, reductie van makelaarskosten, als ook het inzetten op verdere bezuinigingen lijkt onontkoombaar. Zeker ook als we bij de overheid willen aankloppen voor verdere financiële ondersteuning van de sector. Wat dat betreft zijn we een bedrijfstak als ieder andere bedrijfstak in ons land. Wat dit voor de huidige ontwikkeling van PEC Zwolle betekent, heb ik al in eerdere columns aangegeven en daarover zal ik jullie de komende weken blijven informeren.


Terug naar de korte(re) termijn. Zoals eerder gezegd, het is goed dat we nu wat meer duidelijkheid hebben gekregen. Achter het seizoen 2019-2020 staat een punt. Een jaargang met voor onze club al met al teleurstellende resultaten en nu dus afsluitend op plek 15. De slechtste klassering sinds onze rentree in 2012, maar waarmee we ons wel mogen opmaken voor het negende seizoen in de Eredivisie op rij. Dat er genoeg werk aan de winkel is, lijkt mij duidelijk. En dat er nog veel onzekerheden zijn richting de start van de nieuwe jaargang medio september, is een understatement. Desalniettemin weten we nu wel waar we naartoe aan het werken zijn. Ik snap daarbij dat er op dit moment veel vragen zijn over bijvoorbeeld de seizoenkaarten. Weet dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om die duidelijkheid spoedig aan jullie te geven, alleen dat het door de onzekere tijd wat langer kan duren dan gebruikelijk.


Om met een positieve noot af te sluiten, het afgelopen seizoen zaten er gemiddeld 13.357 toeschouwers in ons MAC3PARK stadion. Met een bezettingsgraad van dik 95% voelt ons eerste elftal zich zó ontzettend gesteund. Dank voor jullie support de afgelopen jaargang! En laten we hopen zo snel als mogelijk weer met z’n allen naar het stadion af te reizen in de jacht op drie altijd welkome punten.  


Voor nu, ondanks alles, een fijne week gewenst, en boven alles, blijf gezond!


Met sportieve groet,


Adriaan Visser

Voorzitter PEC Zwolle


(NB: mijn volgende column zal rond het komende weekend worden ingevuld door technisch manager Mike Willems, om jullie wat bij te praten over de technische ontwikkelingen. Rond 8 mei meld ik mij weer.)

Eredivisie partners