Vitaal partnerverhaal: Kennispoort Regio Zwolle

Vitaal partnerverhaal: Kennispoort Regio Zwolle

Van maandag 5 t/m zaterdag 10 april vindt de vierde editie van de Week van de Vitaliteit plaats (een initiatief van PEC Zwolle / Regio Zwolle United). Deze week stimuleert een vitale Regio Zwolle met diverse activiteiten voor jong en oud. Met als doel om gezond leven en verbinding tussen mensen en organisaties te stimuleren. In het kader hiervan worden er ook een aantal mooie verhalen opgetekend met partners die zich actief bezighouden met vitaliteit. Alles over de Week van de Vitaliteit vindt u op weekvandevitaliteit.peczwolle.nl

In deze editie: Netty Wakker, directeur-bestuurder van Kennispoort Regio Zwolle 

 

Introductie: wie zijn jullie, wat doen jullie en hoeveel werknemers heeft u?

,,Kennispoort Regio Zwolle is er voor alle ondernemers in Regio Zwolle. Wij helpen bedrijven in Regio Zwolle innoveren, vernieuwend te ondernemen en met internationaal zakendoen. We geven onafhankelijk, kosteloos en praktisch advies over het op de markt brengen van vernieuwende producten, diensten en processen. Dat doen we ongeveer met 30 collega’s. Verder inspireren we ondernemers, delen wij kennis en brengen wij bedrijven samen via onze evenementen. Momenteel organiseren we vele online evenementen om ondernemers te blijven informeren en inspireren. Echter hopen we dat we zo snel mogelijk weer fysieke events kunnen organiseren.” 

 

Waarom werkt Kennispoort Regio Zwolle samen met PEC Zwolle / Regio Zwolle United?

,,We werken al heel lang met elkaar samen en dat doen we met groot plezier. Regio Zwolle United en Kennispoort Regio Zwolle hebben de krachten gebundeld, omdat beide organisaties erachter kwamen dat wat we doen in elkaars verlengde lag. Denk hierbij voornamelijk aan netwerkactiviteiten en dat beide organisaties werken aan een ‘groter doel’, namelijk het versterken van Regio Zwolle.” 

 

Wat is de visie van Kennispoort Regio Zwolle als het gaat om vitaliteit?

,,Als je kijkt naar de opdracht van Kennispoort Regio Zwolle is de economische agenda van Regio Zwolle leidend. Een thema binnen deze agenda is: health. Vitaliteit ligt in het verlengde daarvan. Gezondheid, welzijn, welbevinden, maar ook een stukje topsport dragen bij aan de leefbaarheid en de kwaliteit van leven. Niet alleen voor bedrijven, maar voor de hele regio. Als we een vitale sterke regio hebben, dan hebben we ook een sterke economische regio.” 

 

Wat doet Kennispoort op het gebied van vitaliteit richting haar eigen medewerkers?

,,Intern bij Kennispoort zijn we gestart met een ‘online wandelgroepje’. Verder zien we hier dat een aantal collega's tijdens de lunch een wandeling maakt. Daarnaast zijn vele medewerkers actief bij sportverenigingen en overige maatschappelijke initiatieven om bij te dragen aan de vitaliteit in de regio. Dit juich ik ook zeker toe natuurlijk.” 

 

Wat doet Kennispoort Regio Zwolle lokaal / regionaal op het gebied van vitaliteit?

,,Wat we zien binnen Kennispoort Regio Zwolle is dat er een toegenomen vraag is van ondernemers / starters die iets binnen het spectrum vitaliteit willen beginnen. Voorbeelden hiervan zijn paardencoaching, lifestyle-coach, bewegings- en vitaliteitconsultancy. En ook deze (startende) ondernemers helpen wij uiteraard graag. Wij vinden het mooi om te zien en goed dat er steeds meer aan vitaliteit gedacht wordt.” 

 

Tot slot…

,,Hopelijk kunnen we elkaar weer snel zien in het stadion. Wat ik gemerkt heb, is dat sport echt kan verbinden en dat vitaliteit in jezelf inspireert om vitaler te worden. Het zou mooi zijn dat de afgelopen periode mensen bewuster heeft gemaakt van het belang van een goede gezondheid en ook het belang om daar zelf in te investeren. Daarom zou het mooi zijn als we als regio het thema vitaliteit verder omarmen en verder kunnen toepassen in de regio, zowel als op economisch gebied als op het gebied van leefbaarheid”, besluit Netty Wakker. 

 

Fotografie: Theo Smits

Eredivisie partners