Update organisatiestructuur PEC Zwolle

Update organisatiestructuur PEC Zwolle

Na de degradatie naar de KKD is door de aandeelhouders en de RvC van de club afgelopen weken intensief geëvalueerd en overleg gevoerd over de (nabije) toekomst. De uitkomst hiervan is een nieuwe organisatiestructuur. Daarbij zijn de belangrijkste beslissingen een nieuwe rol voor het Stichtingsbestuur, het opheffen van de huidige RVC en een statutaire directie van twee personen: een algemeen directeur en een technisch directeur. Topprioriteit in alle plannen en besluitvorming, zowel organisatorisch als financieel, is het binnen een jaar terugkeren van PEC Zwolle naar de Eredivisie.

Vanuit de aandeelhouders van de club zijn de volgende beslissingen genomen om de club op koers te zetten richting een directe terugkeer naar de Eredivisie:

- De huidige RvC wordt opgeheven en houdt op te bestaan.

- Stichtingsbestuur (met 5 zetels) neemt de rol van de RvC over. Stichtingsbestuur stelt daarbij 1 zetel beschikbaar voor directeur Participatie BV.

- De directie wordt benoemd door de aandeelhouders en gaat van 1 naar 2 statutaire directeuren. Bestaande uit een algemeen directeur (niet-voetbalzaken) en een technisch directeur (voetbalzaken). Invulling van deze functies, zowel qua personen als bevoegdheden en verantwoordelijkheden, wordt op de korte termijn door de aandeelhouders vastgesteld.

- Uitgangspunt voor de eerste selectie is een kleiner aantal spelers en staf, maar dat er kwalitatief een hoger peil wordt neergezet. Ook bij de overige organisatieonderdelen wordt gewerkt met een kleinere vaste bezetting.


Op financieel gebied is het uitgangspunt vanzelfsprekend een financieel gezonde en stabiele club. De operationele begroting voor het komend seizoen wordt op de korte termijn vastgesteld, maar de doelstelling is helder; break-even draaien. De massale steun van supporters en sponsoren voor komend seizoen is daarin een eerste belangrijke stap. Ook is dit een krachtig signaal naar iedereen betrokken bij de club, om er alles aan te doen om zo snel mogelijk met PEC Zwolle terug te keren naar de Eredivisie.


Als aandeelhouders zien wij de toekomst van onze club, in het afgelopen decennium meer en meer geworteld in een van de meest succesvolle regio’s van Nederland, ook voor de lange termijn met vertrouwen tegemoet.

Namens de aandeelhouders,


Meine Breemhaar

Frans van der Kolk


Reactie RvC PEC Zwolle

In de afgelopen periode hebben we als RvC veel gesprekken gevoerd en is veel overleg geweest. Dit heeft geleid tot een advies richting de aandeelhouders, te weten het stichtingsbestuur en het participatiefonds. Voor de club vinden we het belangrijk dat hierin eensgezind wordt opgetreden, en is het daarom goed dat ons advies en de daarin opgenomen acties door de aandeelhouders worden overgenomen.


Zoals we in een eerder bericht hebben aangegeven zijn ook de governance structuur en de posities van de verschillende besturen geëvalueerd. In die evaluatie is besloten dat de huidige RvC verdwijnt. Dat betekent dat wij onze functie als RvC neerleggen.


Wij willen iedereen die PEC Zwolle een warm hart toedraagt veel succes én een mooi seizoen wensen waar we samen zij aan zij achter PEC Zwolle staan.


RvC PEC Zwolle

Norbert Pieterse

Harco Kolk

Divisiepartners

Keuken Kampioen 2022/2023