Logistiek Netwerk Regio Zwolle - Partnerverhaal DHL

Logistiek Netwerk Regio Zwolle - Partnerverhaal DHL

PEC Zwolle is het kloppende hart van Regio Zwolle: een krachtige groeiregio met een hoge kwaliteit van leven. Regio Zwolle heeft de ambitie om als vierde economische regio de hoofdstructuur van Nederland te complementeren, naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. De regio is daarbij een verbindende schakel tussen de Randstad, Noordoost-Nederland en Noord- en Oost-Europa. Het Logistiek Netwerk spant zich in om deze positie te versterken. Deze week staat in het teken van logistiek met het online Havendiner Regio Zwolle en diverse partnerinterviews. Vandaag in de spotlights: Aron Tempelman, Terminal Manager bij DHL Zwolle.

Bereikbaarheid bepaalt de aantrekkelijkheid van Regio Zwolle


Algemene gegevens

  • Aantal medewerkers: 325 medewerkers
  • Huidige locatie: Sinds 2005
  • Gevestigd op de Hessenpoort, Zwolle


DHL is niet meer weg te denken uit Zwolle. Voor een stukje geschiedenis moeten we ongeveer terug naar 2004/2005. Toen verdween een overbekende naam uit het Nederlandse straatbeeld: ,,Van Gend & Loos, de 207 jaar oude pakjes- én palletvervoerder, ging verder onder de naam DHL. Zij hadden al een locatie in Zwolle op het bedrijventerrein de Voorst en in de loop der jaren zijn we verhuisd naar bedrijventerrein Hessenpoort”, vertelt Tempelman.


Maar DHL bezit meerdere locaties in de Overijsselse hoofdstad. ,,Goed om even uit te leggen; DHL is verdeeld in vijf verschillende pijlers. Eén van die pijlers is e-commerce solutions, waaronder de ‘gewone’ pakketbezorging valt, dat gebeurt dus ook vanaf de locatie Lingenstraat. Op een andere locatie op de Hessenpoort is een andere tak van DHL gevestigd: DHL Express. Zij doen het tijdgebonden luchtvracht-gedeelte, hier zit heel veel druk op. Dat is totaal iets anders dan wat we hier aan de Lingenstraat doen, maar door de verschillende pijlers kunnen we onze klanten zo goed mogelijk bedienen”, verklaart de Zwollenaar.


Uitdagende tijd

Vanuit de terminal in Zwolle wordt het gebied Steenwijk – Emmen – Deventer – Lelystad bediend. In dit verzorgingsgebied komt DHL aan zo’n 800 – 900 stops per dag: ,,Dan hebben we het alleen over leveringen met vrachtwagens. Als we kijken naar de pakketleveringen vanaf onze locatie komen we op zo’n 5200 stops per dag in dit gebied. Door de corona-crisis is het bij DHL eigenlijk alleen maar drukker geworden, doordat veel consumenten genoodzaakt waren om online aankopen te doen. De leveringen naar consumenten groeiden explosief. Er zijn periodes geweest dat we echt tegen onze maximale capaciteit zaten. Op drukke dagen sorteren wij hier tussen 40.000 en 50.000 ‘pieces’ per dag. Met de B2B-leveringen zagen we ook een stijging van ongeveer 10%. Dit was minder dan bij de consumenten, maar de volumes van deze leveringen werden wel veel groter. Een zeer uitdagende tijd voor ons.’’


Potentieel Regio Zwolle

Volgens Tempelman kan DHL in Regio Zwolle nog voldoende groeien. ,,Ik weet zeker dat hier nog veel potentie zit. In deze regio zitten nog veel (e-commerce) bedrijven die we nog niet ontdekt hebben. Het voordeel van Zwolle en het achterland is dat hier meer bedrijfsruimte beschikbaar is dan in de Randstad. Maar om dat aantrekkelijk te houden voor bedrijven van buiten de regio dienen we te blijven investeren in o.a. onze infrastructuur en bereikbaarheid.” Een goed voorbeeld hiervan is de verbreding van de N35 en de werkzaamheden aan de N34. Deze wegen vormen een belangrijke verbinding tussen de netwerksteden Zwolle-Kampen en Twente-Hardenberg. ,,Dit soort ontsluitingsprojecten zijn ontzettend belangrijk voor ons om onze klanten ‘bereikbaar’ te houden. Door investeringen in de infrastructuur kunnen wij een steeds hogere en stabielere performance halen. Samengevat; wij hebben belang bij zo min mogelijk files”, glimlacht Tempelman.


Voor DHL is het hebben van goede netwerken en relaties in de regio heel belangrijk: ,,De netwerkmogelijkheden die PEC Zwolle / Regio Zwolle United ons aanbieden zijn voor ons van toegevoegde waarde. Wij zijn lid van het Logistiek Netwerk, waarbij we in contact komen met logistieke bedrijven uit de regio, maar ook met overheden en onderwijsinstellingen.” Tempelman ziet de nodige uitdagingen in de arbeidsmarkt voor DHL en door het netwerken bij PEC Zwolle komt hij in gesprek met organisaties die daarin kunnen helpen. ,,Een voorbeeld hiervan is dat we met Deltion in gesprek zijn om te kijken of we meer voor elkaar kunnen betekenen. Dat komt doordat de contacten er liggen door de verbindende rol die PEC Zwolle / Regio Zwolle United hierin speelt”, concludeert Tempelman.


Over het Logistiek Netwerk 

Het Logistiek Netwerk is een maatschappelijk betrokken netwerk en een initiatief van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, Port of Zwolle, Kennispoort Regio Zwolle en PEC Zwolle (United). Het zakelijke netwerk telt circa 30 partners uit Regio Zwolle. Het Logistiek Netwerk heeft als doel om vanuit één agenda Regio Zwolle te positioneren als het logistiek knooppunt van het noordoosten. De kracht van sport wordt gebruikt om de sector te positioneren en de regio te promoten.


Over Regio Zwolle 

Regio Zwolle is de meest krachtige groeiregio buiten de Randstad en dé verbindende schakel tussen de Randstad, Noordoost-Nederland en Noord- en Oost-Europa. Een samenwerking van 22 gemeenten en 4 provincies, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Schouder aan schouder bouwend aan de toekomst. Regio Zwolle werkt samen om de brede welvaart te versterken, met aandacht voor maatschappelijke en economische opgaven. Het heeft de ambitie om als vierde economische regio de hoofdstructuur van Nederland te complementeren, naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.


Foto's: Next Level Fotografie

Divisiepartners