Logistiek Netwerk Regio Zwolle - Partnerverhaal Deltion & POZ

Logistiek Netwerk Regio Zwolle - Partnerverhaal Deltion & POZ

PEC Zwolle is het kloppende hart van Regio Zwolle: een krachtige groeiregio met een hoge kwaliteit van leven. Regio Zwolle heeft de ambitie om als vierde economische regio de hoofdstructuur van Nederland te complementeren, naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. De regio is daarbij een verbindende schakel tussen de Randstad, Noordoost-Nederland en Noord- en Oost-Europa. Het Logistiek Netwerk spant zich in om deze positie te versterken. Deze week staat in het teken van logistiek met het online Havendiner Regio Zwolle en diverse partnerinterviews. In deze editie Suzan Ingelse, directeur bij Deltion en Paul Veld, netwerkregisseur logistieke arbeidsmarkt Regio Zwolle.

Logistieke sector blijft altijd in beweging


Binnen Regio Zwolle is er nu en in de toekomst veel vraag naar logistiek personeel vertelt Ingelse, ook ondanks de corona-crisis, zijn er in de logistieke sector voldoende banen beschikbaar. ,,Het Deltion College, waar ik werkzaam ben als directeur, leidt studenten tussen 16 en 66 jaar op voor veel (logistieke) opleidingen. Voor het onderwijs is het van belang om samen te werken met het werkveld en aansluiting te houden tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wij bundelen in de Human Capital Agenda de krachten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maar ook om het onderwijs wendbaar en toekomstgericht te houden. 

 

Ook Veld erkent de situatie die Ingelse schetst: ,,Ontwikkelingen als digitalisering veranderen de logistieke sector. Bovendien vragen deze ontwikkelingen dat bestaand en toekomstig personeel in de sector beschikt over andere kennis en competenties, wat gevolgen heeft voor opleidingen en mogelijkheden biedt voor ‘een leven lang leren’.” 

 

,,De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om de samenwerking in de logistieke sector te stimuleren met het werkveld, maar ook met het UWV in het kader van inclusiviteit. Vanwege een tekort aan mensen in de logistieke sector in de regio, hebben het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle en Deltion College de handen ineengeslagen om werkzoekenden de mogelijkheid te geven kennis te maken met het vak logistiek medewerker. Op deze manier hopen de partners de instroom van werknemers in het logistieke bedrijfsleven te kunnen stimuleren. 4 maart dit jaar startte het ‘Voorschakeltraject Logistiek’; een oriëntatietraject voor werkzoekenden, die gedurende 12 weken worden opgeleid om direct aan het werk te gaan óf om in te stromen in de mbo-opleiding logistiek medewerker. Een prachtig voorbeeld”, aldus Ingelse. 

 

Veel potentieel 

Veld ziet ontzettend veel potentieel in Regio Zwolle door o.a. de manier van samenwerking: ,,In mijn optiek is Regio Zwolle een sterke regio, die zich onderscheidt door een platte organisatiestructuur en een hoge mate van samenwerking, ook samenwerkingen die diverse sectoren overschrijft. De regio kenmerkt zich door de kracht van het ondernemerschap met onder meer veel familiebedrijven (de motor van de regio), de ambities van het onderwijs en het organiserende vermogen van de overheid. Daarnaast is er ‘room for improvement’, wat noodzakelijk is om de 4e economische regio van Nederland te worden.''


Ingelse vindt dat de juiste weg is ingeslagen, maar ziet nog wel de nodige uitdagingen: ,,De regio zet zich in op het bevorderen van de beschikbaarheid van arbeidskrachten, alsmede op een goede aansluiting van vraag en aanbod. De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Dit vraagt nieuwe vaktechnieken en nieuwe vaardigheden van werknemers. Meer wendbaarheid is gewenst. Dit betekent dat mensen zich permanent moeten ontwikkelen; een leven lang ontwikkelen en Deltion College wil hier graag een bijdrage aan leveren.''


Ingelse verklaart daarom ook dat het netwerk wat PEC Zwolle / Regio Zwolle United aanbiedt van grote toegevoegde waarde is: ,,De samenwerking met Regio Zwolle United / PEC Zwolle is prettig. Sport verbroedert, zorgt voor verbinding en brengt mensen bij elkaar. Het Logistiek Netwerk is een groot netwerk waar partners vanuit een collectief belang kunnen participeren en investeren om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn en de ontwikkeling van Regio Zwolle. Voor Deltion College is dit netwerk essentieel voor de maatschappelijke opdracht als onderwijsorganisatie.” 


,,De jarenlange ervaring met Regio Zwolle United / PEC Zwolle biedt vertrouwen richting de toekomst: het inrichten van één Logistiek Netwerk in de regio! Alles met één doel, om in voetbaltermen te blijven: ondernemers een relevant platform bieden, waar zaken op het gebied van Human Capital, netwerken, promotie en kennisdeling een prominente rol spelen,'' rond Veld af. 


Over het Logistiek Netwerk  

Het Logistiek Netwerk is een maatschappelijk betrokken netwerk en een initiatief van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, Port of Zwolle, Kennispoort Regio Zwolle en PEC Zwolle / Zwolle United. Het zakelijke netwerk telt circa 30 partners uit Regio Zwolle. Het Logistiek Netwerk heeft als doel om vanuit één agenda Regio Zwolle te positioneren als het logistiek knooppunt van het Noordoosten. De kracht van sport wordt gebruikt om de sector te positioneren en de regio te promoten.  


Over Regio Zwolle  

Regio Zwolle is de meest krachtige groeiregio buiten de Randstad en verbindende schakel tussen de Randstad, Noordoost-Nederland en Noord- en Oost-Europa. Een samenwerking van 22 gemeenten en 4 provincies, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Schouder aan schouder bouwend aan de toekomst. Regio Zwolle werkt samen om de brede welvaart te versterken, met aandacht voor maatschappelijke en economische opgaven. Het heeft de ambitie om als vierde economische regio de hoofdstructuur van Nederland te complementeren, naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.


Foto’s: Theo Smits 

Divisiepartners