Investeren in mensen in de logistieke sector

Investeren in mensen in de logistieke sector

Op 1 december 2017 vond een themabijeenkomst plaats over menselijk kapitaal in de logistieke sector, voorafgaand aan de Eredivisiewedstrijd PEC Zwolle - FC Utrecht. Gezamenlijk werd nagedacht over (toekomstige) uitdagingen en oplossingen voor de arbeidsmarkt in deze sector. De bijeenkomst was extra speciaal door de komst van minister Arie Slob (Primair- en Voortgezet Onderwijs en Media).

In Regio Zwolle is de logistieke sector volop in beweging. De economie trekt aan, bedrijven breiden uit, grote spelers vestigen zich en de havens groeien. Beschikbaarheid van personeel wordt hierdoor een steeds grotere uitdaging. Hoe gaan we hier gezamenlijk mee om? Bijna 40 stakeholders uit de sector gingen met elkaar in gesprek over economische groei, menselijk kapitaal en een krachtige verbinding tussen sectorale en regionale initiatieven op de arbeidsmarkt.


De arbeidsmarkt in onze regio kent een mooie diversiteit in logistieke opleidingen, werkbedrijven, uitzendorganisaties, arbeidsdiensten en andere organisaties. Dit biedt kansen om de krachten verder te bundelen en initiatieven op elkaar aan te sluiten, zodat adequaat kan worden ingespeeld op een voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Hierdoor kan de vraag naar gekwalificeerd personeel en aanbod van personeel goed op elkaar worden afgestemd. Met als doel een win-winsituatie voor iedereen. Het gaat om een brede aanpak: traditionele arbeidsmarktbewerking (investeren in instroom, doorstroom en uitstroom), maar ook zijinstroom, innovatie en onderwijsprogramma’s.


De uitkomsten van de avond worden meegenomen in het arbeidsmarktbeleid van de Regio Zwolle. Ook werd afgesproken om de bijeenkomst in januari een vervolg te geven, om onderdelen verder uit te werken. De avond werd georganiseerd door het Logistiek Netwerk (PEC Zwolle, Port of Zwolle, LEC Regio Zwolle en circa 20 partners) i.s.m. de Tafel van de Regio Zwolle: een tijdelijk samenwerkingsverband van gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen. De Tafel van de Regio Zwolle heeft als doel om gezamenlijk arbeidsmarktbeleid voor de Regio Zwolle te ontwikkelen. 

Divisiepartners