Communicatie pilot PEC Zwolle

Communicatie pilot PEC Zwolle

Vorig jaar juni heeft PEC Zwolle besloten om deel te nemen aan een pilot vanuit de KNVB en de Rijksoverheid. De pilots worden gefinancierd door onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van deze pilot is om het stadionbezoek beter en aangenamer te maken, en te onderzoeken hoe met behulp van slimme technologie (Artificial Intelligence) discriminerende en racistische uitingen te kunnen tegengegaan. In de pilot is ook een Fan App ontwikkeld waarmee supporters hun seizoenkaar(en) en tickets digitaal hebben en ook makkelijk kunnen delen.

Toen PEC Zwolle destijds besloot deel te nemen aan de pilot dachten we een stap te kunnen zetten ‘in het optimaliseren van stadiontoegang, updates rondom stadionbezoek en een nog betere stadionbeleving’, zónder racistische spreekkoren.


In onze eerdere communicatie hebben we recent de volgende drie redenen gegeven waarom PEC Zwolle deelneemt aan deze pilot:


1.     De pilot biedt ons de mogelijkheid om de stadionbeleving te verbeteren.

2.     We willen dat ons stadion voor altijd een plek blijft waar iedereen zich thuis en veilig voelt.

3.     Het bood ons de mogelijkheid om investeringen te doen, of oude apparatuur te vervangen.


In de afgelopen weken zijn er veel gesprekken gevoerd en is er ook veel gezegd en geschreven over deze pilot in de media. Daaruit kunnen we één duidelijke conclusie trekken. De meest positieve reacties zijn er over het verbeteren van de stadionbeleving met de Fan App, terwijl er onder de supporters weinig draagvlak is voor de slimme technologie. De meeste zorgen richten zich hier ook op en het is PEC Zwolle met het consortium, dat verantwoordelijk is voor de pilot, niet voldoende gelukt die zorgen bij de supporter nu weg te nemen. Iedereen is het er ook over eens dat racisme en discriminatie niet in ons stadion of waar dan ook thuishoren, maar de slimme technologie (A.I.) is voor veel supporters niet de manier om dit te realiseren.


In de afgelopen periode zijn er ook nieuwe initiatieven ontstaan. Zo is door onze supporterscoördinatoren het voorstel gedaan om in de komende maanden op elk vak een vakcoördinator aan te stellen. De vakcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor supporters, draagt bij aan een mooie wedstrijdbeleving en zorgt samen met alle supporters voor sociale controle. Als club staan we heel positief tegenover dit soort initiatieven waarbij de club als wel de supporters samen optrekken. Dit willen we dan ook samen met onze supporterscoördinatoren de komende tijd gaan neerzetten.


Als club hebben we daarom besloten om de slimme technologie (Artificial Intelligence) op deze manier niet in te zetten tijdens de thuiswedstrijden van PEC Zwolle. De PEC Zwolle Fan App, waarmee supporters hun seizoenkaart en tickets digitaal hebben en eenvoudig kunnen delen, blijft wél onderdeel van de pilot. De pilot met het testen van digitale toegang met de Fan App bij vak 13 zal wél doorgaan. Zoals aangegeven ben je als supporters niet verplicht deze te gebruiken en kun je ook met je fysieke seizoenkaart het stadion betreden.


Na een grondige evaluatie en bij positieve reacties zullen we de Fan App de komende periode breder uitrollen. Tegelijkertijd gaan we, samen met onze supporters(coördinatoren), onderzoeken hoe we stadionbeleving, op een manier die beter bij de club past, verder kunnen verbeteren.