Bestuurlijke update PEC Zwolle

Bestuurlijke update PEC Zwolle

Naar aanleiding van de brandbrief van 24 november jl. hebben het supporterscollectief en het bestuur contact met elkaar gezocht en is in onderling overleg besloten om op woensdagmiddag 7 december met elkaar in gesprek te gaan. Dit was een vruchtbaar gesprek waarin het collectief haar zorgen heeft geuit en het bestuur nadere toelichting heeft gegeven op wat er zich allemaal heeft afgespeeld binnen de club en hoe in deze lastige situatie is gehandeld. Daarnaast heeft het bestuur uitgelegd hoe de governance structuur nu daadwerkelijk in elkaar steekt, omdat hier nog onduidelijkheid over was.

Governance

Na afgelopen seizoen, waarin PEC Zwolle helaas gedegradeerd is, heeft er een (noodzakelijke) structuurwijziging plaatsgevonden binnen de zogeheten governance van PEC Zwolle. Het Stichtingsbestuur en de toenmalige RVC zijn samengevoegd tot een model waardoor er korte lijnen ontstonden. In de bestaande governance is een RvC geen verplichting, maar kan aangesteld worden door het Stichtinsbestuur. Daarbij ligt de uitvoering bij twee uitvoerende- en statutaire bestuurders (Xander Czaikowski als algemeen directeur en Marcel Boudesteyn als technisch directeur) en ligt het eigenaarschap en toezicht bij het Stichtingsbestuur. Binnen het stichtingsbestuur is één zetel beschikbaar gesteld voor de voorzitter van het participatiefonds (Frans van der Kolk). Het Stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden (Meine Breemhaar, Frans van der Kolk, Martijn Hakstege, Martin de Visser en Jeroen Bijl). Bovenstaande structuur is overigens getoetst bij de KNVB.


Dat de huidige situatie, waarin Breemhaar en Van der Kolk naast toezichthoudend bestuurslid, ook aandeelhouder en grote sponsor van de club zijn, op papier vragen oproept is begrijpelijk. Enkele weken voor de competitiestart zijn Breemhaar en Van der Kolk opgestaan, om hun verantwoordelijkheid te pakken. Het tweetal heeft ervoor gezorgd dat de begroting sluitend kon worden gemaakt, waardoor de selectie zich op het veld volledig kon focussen op het sportieve aspect, de rust binnen alle geledingen van de club terugkeerde, PEC Zwolle niet onder curatele zou komen te staan en de nieuwe directie onder leiding van Czaikowski en Boudesteyn zich met een plan kon bezighouden om voor de toekomst een duurzame, sluitende begroting te realiseren (lees: zonder transferinkomsten). Laat één ding helder zijn: iedereen streeft hierbij naar hetzelfde doel en dat is PEC Zwolle weer financieel gezond maken en terug te laten keren naar de Eredivisie.


Voorstel vanuit supporterscollectief

Er zijn ideeën vanuit het supporterscollectief om actiever betrokken te zijn in de govenance en overlegstructuren. Hierbij is aangegeven dat het bestuur positief staat tegenover een comité van aanbeveling die ons hierin adviseert en is afgesproken dat begin volgend jaar hierover een vervolgafspraak wordt gemaakt.


Het bestuur gaat er na het vruchtbare gesprek vanuit dat de zorgen nu grotendeels zijn weggenomen en daarmee hopen we als club, samen met onze supporters hetzelfde doel na te streven (promotie naar de Eredivisie) en dat we er met z’n allen de schouders onder gaan zetten om onze club door deze moeilijke tijd heen te loodsen.


Afscheid

Tot slot: PEC Zwolle heeft afgelopen week officieel afscheid genomen van de Raad van Commissarissen. Marjon Roefs, is als bestuurslid vervangen door Frans van de Kolk (haar termijn zat er na acht jaar op) en Han Brouwers is benoemd tot erelid van PEC Zwolle. PEC Zwolle dankt beide voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren en hoopt hen nog vaak te mogen verwelkomen rondom wedstrijden.

Reactie supporterscollectief

Namens het supporterscollectief reageert Friso Schotanus op het overleg: ,,Meine Breemhaar en Frans van der Kolk hebben tijdens ons gesprek geschetst hoe de huidige bestuursstructuur tot stand is gekomen na de degradatie. Zij hebben aangegeven open te staan voor het initiatief van het collectief om een comité van aanbeveling in het leven te roepen dat de huidige structuur onder de loep kan nemen. Dit comité kan aanbevelingen doen en de club stelt zich daar voor open. Ook is PEC Zwolle bereid dit comité te faciliteren. De opdracht aan het supporterscollectief is met een voorstel te komen voor de invulling en taakstelling van zo´n werkgroep.”


,,Verder staat het bestuur ervoor open één van de vijf bestuurszetels in te vullen door iemand die de supporters vertegenwoordigt, of hiervoor een extra zetel in het leven te roepen. In het gesprek heeft de directie ook aangegeven transparanter met de achterban te willen communiceren. Komende weken zal het collectief een start maken met het formeren van een comité van aanbeveling. Verder willen we op korte termijn een forumavond houden voor supporters waarbij de directie tekst en uitleg kan geven over de actuele gang van zaken binnen de club.”


,,Ook gaan wij als collectief aan de slag met het opstellen van een procedure om een supportersvertegenwoordiger voor in het bestuur te kiezen. Hierbij trekken wij graag samen op met de supportersverenging van PEC Zwolle. Wij kijken terug op een vruchtbaar gesprek waarbij we elkaar met open vizier tegemoet zijn getreden. Wij kijken met vertrouwen vooruit naar een verbetering van de huidige situatie bij onze club.”