Bericht RvC

Bericht RvC

De degradatie van ons aller PEC is natuurlijk een enorme domper voor iedereen met een blauw-wit hart. De niet aflatende steun van de supporters en sponsoren en de enorme eindspurt van onze selectie in de tweede seizoenshelft maakt ons trots, maar heeft helaas niet geleid tot handhaving.

We zullen ons moeten herpakken en het vizier op het komende seizoen richten op een wijze die de kans maximaal maakt om terug te keren in de competitie waar wij thuishoren: de Eredivisie.

 

Alles moet dan ook in het teken staan van het bewerkstelligen van promotie aan het einde van volgend seizoen. Dit vraagt om een gedegen plan en een grondige evaluatie. De volgende zaken zullen worden opgepakt.

 

1/      Evaluatie en herstructurering van het bestuur (Raad van Commissarissen, Stichtingbestuur, Directie en Managementteam); past de huidige structuur en invulling van functies bij de ambitie om terug te keren naar de Eredivisie?


2/      Sanering van de kosten en additionele investeringen;

Een forse kostenverlaging is onafwendbaar. De inkomsten van de club dalen met ongeveer 30-40%. Primair is daarbij de uitdaging voldoende middelen over te houden voor een kwalitatief goede selectie en jeugdopleiding.


3/      Herstructurering van de organisatie;

Onderdeel van de kostenbesparing bij degradatie is helaas ook een aanpassing van de organisatie. Enerzijds kan dat omdat minder gevraagd wordt van een organisatie in de Keuken Kampioen Divisie dan in de Eredivisie, anderzijds moet dat ook om de 'tering naar de nering te zetten'.


4/      Een herijking van het ondernemingsplan 3.0: 23/24 Eredivisie;

Het ondernemingsplan dient aan de harde realiteit te worden aangepast, maar moet wel de ambitie hebben om niet alleen terug te keren in de Eredivisie, maar ook om er daarna weer in te blijven.


5/      Verbinden van supporters met de club;

Er kan wel een goed elftal staan, maar een trouwe grote supportersschare vergroot de kans op promotie aanzienlijk. In de komende seizoenkaartcampagne bieden we verschillende seizoenkaartopties om alle supporters de mogelijkheid te geven de club te steunen. Wij hebben dan ook besloten in overleg met de Supportersvereniging om ondanks de inflatie de prijzen voor komend seizoen te verlagen.


6/      Verbinden van sponsoren met de club;

PEC kan bogen op een grote hoeveelheid sponsoren. Ook de sponsoren willen we nadrukkelijk betrekken in het traject naar promotie. Net als bij de supporters zullen ook sponsoren gevraagd worden waar zij kunnen ondersteuning te bieden. Een groot aantal sponsoren heeft al aangegeven om de club op het huidige sponsorniveau te blijven ondersteunen. Vooral onze hoofdsponsor VDK verdient hiervoor een groot compliment.


7/     Gelukkig is onze financiële situatie zodanig dat wij verwachten dit seizoen in lijn met de afgegeven prognose (een klein verlies maar een positief operationele cash-flow en ruim 1 miljoen euro liquiditeit aan het einde van dit seizoen) te kunnen afronden. Maar om de ambities voor het komende seizoen overeind te kunnen houden, zullen we naast onze voornoemde inspanning die we vragen aan onze supporters en sponsoren, ook in overleg treden met onze aandeelhouders om te onderzoeken of zij bereid zijn ons verder te ondersteunen.


Bij alle elementen wordt de kernvraag gesteld op welke wijze ingrepen bijdragen tot een verbetering van sportieve prestaties en het vergroten van de kans op promotie. Wij als Raad van Commissarissen hebben het volste vertrouwen dat deze gezamenlijke aanpak zal leiden tot terugkeer in de eredivisie.


Raad van Commissarissen PEC Zwolle

Divisiepartners

Keuken Kampioen 2022/2023