Projecten maatschappelijk

Projecten maatschappelijk

De verschillende projecten van PEC Zwolle United zijn ondergebracht in vier pijlers.

Pijler 1: Sportief leren 

Kernboodschap: Inspireren door sport, spel en leren te combineren. 


De pijler ‘Sportief Leren’ heeft als doel om samen met betrokken partners educatieve projecten te ondersteunen, waarbij kinderen worden gemotiveerd zich te ontwikkelen. Een topsportomgeving als PEC Zwolle biedt vanzelfsprekend een prachtig platform om sport te verbinden met onderwijs. Zo geeft het project Playing for Success jongeren de mogelijkheid om binnen een sportieve en inspirerende setting te leren en sociale vaardigheden op te doen.  


Klik hier voor de projecten van de pijler ‘Sportief Leren’. 


Pijler 2: Zorg & Welzijn 

Kernboodschap: Mensen faciliteren, ontzorgen en een glimlach bezorgen. 


‘Zorg & Welzijn’ heeft onder meer als doel om mensen – al dan niet met een beperking – te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. PEC Zwolle United wil deze mensen nog meer laten genieten van het samen sporten of de gelegenheid bieden om zich even te onttrekken aan de sleur en zorgen van alledag. Met deze pijler richt PEC Zwolle United zich enerzijds op een aantal bijzondere voetbalprojecten en anderzijds op mensen die het verdienen een keer in het zonnetje te worden gezet. 


Klik hier voor de projecten van de pijler Zorg & Welzijn. 


Pijler 3: Altijd in beweging 

Kernboodschap: Een actief leven is een gezond streven. 


Iedereen weet dat beweging goed is voor lijf en leden. PEC Zwolle United draagt graag een steentje bij aan het positieve effect van bewegen op de gezondheid. Door middel van jeugdvoetbal, schoolvoetbaltoernooien en clinics stimuleren wij met name kinderen om te (gaan) bewegen. Daarnaast activeren wij met ons project Arbeidsparticipatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt letterlijk om in beweging te komen en een (nieuwe) baan te vinden. 


Klik hier voor de projecten van de pijler ‘Altijd in Beweging’. 


Pijler 4: Sportiviteit & Respect 

Kernboodschap: Sporten met respect voor elkaar. 


Onwenselijk gedrag op en rondom de sportvelden verminderen en in positieve zin veranderen. Hier zetten we ons als PEC Zwolle United vol overgave voor in. Door sportief te spelen en respect te hebben voor anderen willen we dat jongeren verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. En elkaar daar ook op aanspreken. Met het opzetten van de straatvoetbalcompetitie PEC Zwolle Street League willen wij jongeren in laten zien dat het om meer gaat dan alleen voetbal. 


Klik hier voor de projecten van de pijler ‘Sportiviteit & Respect’.


Eredivisie partners