Update pilot stadion

Update pilot stadion

Woensdag publiceerde de KNVB een persbericht waarin een pilot voor komend seizoen werd aangekondigd. Met deze pilot worden racistische en discriminerende uitingen vanaf de tribunes bestreden in drie stadions; De Kuip, het Philips stadion en het MAC3PARK stadion. Overkoepelend doel van de pilot is het stadionbezoek in Nederland aangenamer te maken.

Het overkoepelende doel van de pilot is voor PEC Zwolle de belangrijkste reden voor deelname. De pilot biedt de club de mogelijkheid om het stadionbezoek (bijv. met digitale scanapparatuur voor tickets en een app met digitale tickets) makkelijker en aangenamer te maken. Dat het uitsluiten van racistisch of discriminerend gedrag bijdraagt aan het een fijner stadionbezoek mag ook duidelijk zijn.


De pilot heeft betrekking op een select aantal vakken (in ieder geval het gastenvak en mogelijk een aantal vakken op zuid of oost) en is geheel vrijwillig. Dat betekent dus dat het niet verplicht is voor supporters om de app (waarmee toegang tot het stadion mogelijk is) te downloaden of te gebruiken. Een seizoenkaart blijft toegang geven tot het stadion. Wel biedt deelname aan de pilot en het gebruik van de app de mogelijkheid om jouw seizoenkaart of losse ticket digitaal te hebben. De slimme technologie, welke onderdeel is van de pilot, wordt enkel gebruikt wanneer er sprake is van mogelijk discriminerend of racistisch gedrag.


Door de huidige ontwikkelingen binnen de club (technisch en organisatorisch), waar alle focus nu ligt, zullen we lopende het komende seizoen met supporters en stakeholders in overleg gaan hoe we hier verder invulling aan geven. Eerder zal de pilot niet starten. Zodra die duidelijkheid er is, zullen we daar actief over naar buitentreden. 

Divisiepartners

Keuken Kampioen 2022/2023