Sluiten
PEC Zwolle
 

Regiopartners PEC Zwolle

PEC Zwolle zet zich samen met haar partners in om een krachtige Regio Zwolle te bouwen. De club ziet voetbal als een bindmiddel en katalysator voor sportieve, economische en maatschappelijke projecten. Om dit te realiseren stimuleert PEC Zwolle samenwerking op de scheidslijn van overheid, bedrijfsleven en onderwijs (regiobinding) en wil de club de regionale aantrekkingskracht vergroten op bedrijven, consumenten en talenten door de regio te profileren (regiobranding). PEC Zwolle is hiervoor een ontmoetingsplaats voor diverse groepen en een landelijk uithangbord.

Regiobinding
De afgelopen jaren werden regiobijeenkomsten georganiseerd met diverse organisaties uit de regio. Rondom specifieke thema’s werden overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen met elkaar verbonden om de regio op kernthema’s van extra impuls te voorzien. Ook zijn verschillende amateurclubs uit de regio jeugdpartner van PEC Zwolle geworden, met als doel om kennis over het opleiden van jeugdspelers te delen. Verder werden verschillende regionale verenigingen uitgenodigd om PEC Zwolle te ondersteunen met ballenjongens, middenstipdoekdragers en supporters.   

Contact 
Voor vragen over PEC Zwolle Regiobinding kunt u contact opnemen met:
Eilt Staal 
Coördinator Regiobinding 
T 038 453 49 48 
E regiobinding@peczwolle.nl

Partners