Sluiten
PEC Zwolle
 
Terug

PEC Zwolle wederom ingedeeld in categorie 2

De nieuwe categorie-indeling van clubs in het betaald voetbal is woensdag bekendgemaakt. Op basis van de jaarcijfers 2016/2017 en de prognosecijfers 2017/2018 is PEC Zwolle door de KNVB licentiecommissie wederom ingedeeld in categorie 2. Dit houdt in dat de financiële huishouding van de club als voldoende wordt gezien. 

Over de categorie-indeling 
De categorisering van clubs is al jaren onderdeel van het licentiesysteem van de KNVB. Door publicatie van de categorie-indeling ontstaat transparantie over de financiële situatie van de Nederlandse clubs. De KNVB meent dat transparantie bijdraagt aan het waarborgen van de continuïteit van de Nederlandse competities, omdat het de aandacht en inzet voor een gezonde financiële huishouding vergroot. De licentiecommissie beoordeelt de financiële situatie van de clubs aan de hand van een puntensysteem. Per jaar zijn er drie meetmomenten. Clubs worden per meetmoment ingedeeld in een van de drie categorieën. Doelstelling van het systeem is het waarborgen van de continuïteit van de competities betaald voetbal en in het verlengde daarvan de continuïteit van de clubs.