Sluiten
PEC Zwolle
 
Terug

Sportboulevard inspireert regionale bestuurders

Op donderdag 18 mei 2017 brachten regionale sportbestuurders een bezoek aan het MAC3PARK stadion en het Centre for Sports & Education. Bestuurders van o.a. onderwijsinstellingen, gemeenten, provincies en sportserviceorganisaties werden geïnspireerd over talentontwikkeling in de Regio Zwolle.

De Regio Zwolle heeft een rijke historie als het gaat om topsportprestaties. De teams en topsporters zijn een groot uithangbord en voorbeeld voor vele talenten. Om deze prestaties te continueren is blijvende aandacht nodig voor de breedtesport. Niet alleen als kweekvijver voor de topsport, maar juist voor een vitale Regio Zwolle in de toekomst. Er gebeurt al veel op diverse terreinen, maar er is verdere winst te behalen. Sportorganisaties in Overijssel en de Regio Zwolle slaan hierin steeds meer de handen ineen. De sportbestuurders werden bijgepraat over recente initiatieven. Ook werden ze geïnspireerd met de unieke faciliteiten voor talentontwikkeling in de Regio Zwolle.

Ambities talentontwikkeling

De middag werd afgetrapt in de persruimte van het MAC3PARK stadion door dagvoorzitter Eilt Staal (namens Regio Zwolle United). Hij vertelde over de wijze waarop de kracht van sport de afgelopen jaren is ingezet voor sociaal-economische ontwikkeling in de Regio Zwolle. Samenwerking tussen provinciaal, regionaal en lokaal kan helpen om het fundament voor sport én talentontwikkeling verder te versterken: juist voor sociaal-economische en sportieve waardetoevoeging.

Bert Boerman (gedeputeerde provincie Overijssel) vertelde deze ontwikkeling volop te willen ondersteunen om de sociale kwaliteit in de provincie te stimuleren. Talentontwikkeling en sport spelen namelijk een belangrijke rol in de vitaliteit van de Overijsselse inwoners. De provincie is blij dat betrokken organisaties de noodzaak tot verbinden van talentontwikkeling met breedtesport zien. Het versterken van breedtesport als basis voor gezond bewegen van inwoners is de basis van de provinciale koers. Uitgangspunt hierbij is een regionale aanpak, waarbij de provincie betrokken organisaties en gemeenten uitdaagt om met robuuste samenwerkingsplannen te komen, gericht op breedtesport en talentontwikkeling. Uit een verkenning die de provincie deed onder betrokken sportbedrijven, organisaties en gemeenten werd de roep om een duidelijke regierol van de provincie gedaan, ter versterking van de infrastructuur rond talentontwikkeling. De provincie stimuleert hierbij een geclusterde aanpak om gefragmenteerde projecten en verlies aan realisatiekracht te voorkomen. Boerman gaf aan graag samen met gemeenten en betrokken organisaties hun samenwerkingskracht te versterken, met als doel de basis voor gezond bewegen te versterken.

Arjan Jansen (directeur Regio Zwolle United) gaf vervolgens inzicht in de manier waarop sportorganisaties in de Regio Zwolle deze handschoen willen oppakken. Zij hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld om een ‘sportcluster’ te bouwen. In de planvorming gaat het in de eerste fase om een aantal specifieke (vrouwen) teamsporten: handbal, basketbal, volleybal en voetbal. Vervolgens werden de plannen in gesprek met de bestuurders van verdere inhoud voorzien.

Rondleiding sportboulevard

Thomas van der Staak (directeur Centre for Sports & Education) introduceerde dé school voor talentontwikkeling in de Regio Zwolle en nam de bezoekers mee voor een rondleiding over de ‘sportboulevard’. Met o.a. het ziekenhuis, MAC3PARK stadion, Centre for Sports & Education en het Theater van de Sport heeft de Regio Zwolle unieke sportfaciliteiten. De bezoekers kregen een kijkje achter de schermen in het Centre for Sports & Education. Talenten worden hier voorbereid op een toekomst als topsporter door goed onderwijs, sportspecifieke trainingen en sportondersteunende lessen. Het Centre for Sports & Education is daarmee uniek in Nederland. Bert Ebbens (hoofd PEC Zwolle voetbalacademie) vertelde wat dit specifiek betekent voor PEC Zwolle en spelers in de opleiding. Hij gaf als voorbeeld van talentontwikkeling en samenwerking dat de voetbalacademie samenwerkt met circa 25 amateurverenigingen in de Regio Zwolle.

Eén team

De middag werd afgesloten als één team: alle sportbestuurders maakten in PEC Zwolle-tenue hun opwachting voor een afsluitende activiteit op het veld in het MAC3PARK stadion. Tijdens de activiteit werden ideeën verzameld: de plannen worden uitgewerkt en krijgen komende maanden een vervolg. Na een inspirerende middag sloten de enthousiaste bezoekers de middag af in het Spelershome.