sluit SLUIT
Nog 2 dagen om te verlengen! verleng jouw plec
Sluiten
PEC Zwolle
 
Terug

Ondernemers Kampen bezoeken PEC Zwolle

Op zaterdag 1 april 2017 brachten ondernemers uit de gemeente Kampen een bezoek aan de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Excelsior Rotterdam. De bijeenkomst stond in het teken van de Internationale Hanzedagen die komende zomer plaatsvinden in Kampen. Ook werd stilgestaan bij de toenemende sociaal-economische samenwerking tussen Zwolle en Kampen.  

De IJssel en Hanze zijn al eeuwenlang een bindmiddel tussen Kampen en Zwolle. De afgelopen jaren werden oude handels- en samenwerkingsverbanden nieuw leven ingeblazen. Kampen en Zwolle sloegen bijvoorbeeld de handen ineen op terreinen als logistiek, havens, lobby, innovatie en sport. Met als voorbeelden de ontwikkeling van Port of Zwolle en lobbytrajecten ten behoeve van de opwaardering van de N50 en verbreding van de sluizen bij de Afsluitdijk, zodat grote schepen de Regio Zwolle kunnen bereiken. Organisaties in de Regio Zwolle zijn trots op deze resultaten, waarbij de Internationale Hanzedagen een uitgelezen moment zijn om dit nationaal en internationaal te delen.

René de Heer (wethouder Zwolle) en Geert Meijering (wethouder Kampen) vertelden over de economische samenwerking tussen Zwolle en Kampen in de afgelopen en komende jaren. Hans Both (IC Kampen), Frans van der Kolk (eigenaar VDK Installatiegroep) en Bart-Jan Gardebroek (algemeen directeur BJG Groep) bevestigden als Kamper ondernemers de waarde van samenwerking in de Regio Zwolle. De ambitie is daarbij om in Kampen te werken aan een koepelorganisatie voor ondernemers, om één aanspreekpunt te vormen richting gemeente, maar ook richting de regio. 

Naast economische samenwerking tussen Zwolle en Kampen, is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan voor sociale samenwerking. Tijdens de bijeenkomst werd de sociale samenwerking tussen Kampen en Zwolle verder verkent en benadrukt. Arjan Jansen (directeur Regio Zwolle United) vertelde over de activiteiten die de afgelopen jaren met Kampen zijn gerealiseerd vanuit PEC Zwolle / Regio Zwolle United. Maar er is meer te bereiken. Regio Zwolle United onderzoekt momenteel hoe succesvolle projecten als ‘arbeidsparticipatie’, ‘PEC Zwolle Street League’ en ‘Playing for Success’ ook door betrokken organisaties uit Kampen kunnen worden ingezet.