sluit SLUIT
Nog 2 dagen om te verlengen! verleng jouw plec
Sluiten
PEC Zwolle
 
Terug

Door de ogen van de veurzitter

Voorzitter Adriaan Visser schrijft met enige regelmaat een column voor de achterban van de club. Hieronder lees je zijn bevindingen over onder andere de sportieve situatie van de club, het meerjarenplan 2017-2022 en het vriendenfonds. 

Sportief
Afgelopen zondag sloot PEC Zwolle het seizoen 2016/2017 af op een veertiende plaats. Ondanks dat de doelstelling van directe handhaving is gerealiseerd en de positie op de ranglijst nagenoeg overeenkomt met de begroting, voelt het als een wat teleurstellende jaargang. Het attractieve spel van de afgelopen seizoenen bleef vaak achterwege en het aantal wedstrijden dat de selectie tot grote hoogte steeg, waren op één hand te tellen. Nu is het in het groeiproces van een club, helemaal niet raar om een wat mindere jaargang te beleven. Zolang de ondergrens (degradatie) maar niet bereikt wordt, want daarmee komt de continuïteit in serieus gevaar. Twee seizoenen geleden had onze collega BVO uit Almelo een mindere jaargang, waarna Heracles zich herpakte, keurig op plek zes en tien eindigde en zelfs hun Europees debuut mocht maken. Achter de schermen is de organisatie van PEC Zwolle dan ook al een aantal maanden bezig om de ontwikkeling van de club een boost te geven. Hieronder een eerste uiteenzetting van datgene er op komst is.

Meerjarenplan
Er is hard gewerkt aan een vijfjarenplan dat geldt vanaf deze zomer tot de zomer van 2022. Het doel van dit meerjarenplan is PEC Zwolle te laten doorgroeien naar de positie van stabiele subtopper (plek 6-10) in de Eredivisie. Belangrijke speerpunten van dit plan zijn de oprichting van een nieuw spelersinvesteringsfonds in 2017 en de uitbreiding van het MAC3PARK stadion naar een capaciteit van rond de 15.000 toeschouwers in 2018 alsmede de transitie van kunstgras naar hybride-natuurgras medio 2022. Uit onderzoek blijkt dat er voldoende draagvlak is voor dit plan. We zitten met PEC Zwolle namelijk in een prachtige regio met enorm veel bedrijvigheid en meer dan zeshonderdduizend inwoners. Ondanks dat de resultaten dit seizoen minder waren, hebben we het voor elkaar gebokst om het hoogste gemiddelde aantal toeschouwers uit de clubgeschiedenis te noteren. Dat gegeven toont de vruchtbaarheid van onze regio in optima forma.

Door het afgelopen seizoen realiseren we ons alleen eens te meer, dat we nog te kwetsbaar zijn. De play-off om degradatie kwam namelijk wel erg dichtbij. Dat is ontzettend link voor de eerdergenoemde en zo belangrijke continuïteit van de club. Een vroege rode kaart of een bal binnenkant paal erin of eruit kan dan opeens een wereld van verschil maken.

Vriendenfonds   
Een belangrijk onderdeel van het meerjarenplan is een nieuw op te richten spelersfonds deze zomer, een fonds dat gefinancierd wordt door de “Vrienden van PEC Zwolle.” Met dit volledig risicodragende fonds kan het spelersbudget vergroot worden, waardoor de club in staat is om spelers (langer aan zich) te binden en kan er een kwaliteitsinjectie binnen de selectie worden doorgevoerd.

Via dit vriendenfonds worden certificaten uitgegeven met een waarde van €40.000,- per certificaat. Een certificaathouder heeft op basis van het certificaat recht op een beperkt % (tussen 15 en 30%) van de toekomstige netto-transferwinsten voor een periode van vijf jaar. Na afloop van de 5 jaar komt het fonds in zijn geheel te vervallen. Voor alle duidelijkheid; mocht de club geen enkele speler verkopen in de komende vijf jaar, wat natuurlijk niet de verwachting is, dan lijdt iedere certificaathouder dus een verlies van €40.000,-. Aanvullend is het goed om te vermelden dat het fonds geen enkele inspraak heeft in de keuzes die de club maakt op transfergebied.

Overigens is het niet de eerste keer dat PEC Zwolle met een dergelijk fonds werkt. In de periode 2013-2016 versterkte de club de eerste selectie op eenzelfde wijze. Dat fonds werd in 2016 succesvol afgesloten voor zowel PEC Zwolle als de deelnemers. Aan de leden van dit eerdere en eerste spelersinvesteringsfonds is nu de gelegenheid gegeven om maximaal 20 certificaten bij voorinschrijving te verkrijgen. Het goede nieuws dat ik hier kan melden is dat deze voorinschrijving nagenoeg volledig is ingevuld. De overige maximaal 20 certificaten zijn nog beschikbaar voor geïnteresseerde businessclubleden van onze club. Voor deze businessclubleden organiseert PEC Zwolle vrijdag 2 juni een lunchbijeenkomst. Tijdens deze lunch krijgen de aanwezigen een nadere toelichting over het meerjarenplan en het daarmee samenhangende “Vrienden van PEC Zwolle” spelersfonds.

Eind deze maand, maandag 29 mei om precies te zijn, presenteert de club het meerjarenplan aan het stichtingsbestuur. Als het bestuur instemt met de plannen, dan wordt de klankbordgroep vanuit de supporters verder geïnformeerd op woensdag 31 mei en wordt de eerder genoemde lunchbijeenkomst met sponsoren definitief. Het is de bedoeling de afwikkeling van het fonds voor 1 juli 2017 te laten plaatsvinden. De berichtgeving wordt dus tegen die tijd ongetwijfeld vervolgd.

Afsluitend wil ik een ieder graag bedanken voor de steun en support tijdens het afgelopen seizoen. Ondanks de wat teleurstellende resultaten heeft de achterban, zowel op de publieke als op de zakelijke tribune, zich van de beste kant laten zien. Met dat mooie gegeven in het achterhoofd en met de opstart van het meerjarenplan 2017-2022 gaan we samen een volgende stap zetten in de verdere ontwikkeling van onze club. Mijn volledige commitment als voorzitter, zet ik daarvoor in!
 

Met sportieve groet,

Adriaan Visser
Voorzitter PEC Zwolle