Sluiten
PEC Zwolle
 

Goede doelen

Om uiting te geven aan onze maatschappelijke missie ondersteunen wij sinds het seizoen 2009-2010 een tweetal goede doelen. Deze organisaties krijgen gedurende twee seizoenen de mogelijkheid om hun naamsbekendheid te vergroten door een samenwerking met PEC Zwolle United. 

Stichting Present en Stichting ‘Schipper mag ik ook eens varen’ zijn onze goede doelen in de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017. Het gaat dus niet om financiële ondersteuning, maar het bieden van een platform om meer bekendheid te genereren. Naast logovermelding op de mouw van het wedstrijdshirt van PEC Zwolle, krijgt men de beschikking over een aantal seizoenpassen om rondom de wedstrijden te netwerken en worden er met PEC Zwolle United gezamenlijke activiteiten ontwikkeld. 

 

Stichting Present
Stichting Present Zwolle bemiddelt groepen vrijwilligers die zich een dag of langer voor anderen willen inzetten, zoals mensen zonder netwerk, zonder financiële middelen of met gezondheidsproblemen. Zo helpen groepen studenten een tienermoeder verhuizen, bakken collega’s van een bedrijf koekjes met dementerende ouderen en brengt een groep buren maandelijks een gezond boodschappenpakket bij een alleenstaande moeder en haar zwaar autistische zoon, die van de Voedselbank leven.

Present vraagt groepen vrijwilligers wat ze leuk vinden om te doen en wanneer ze tijd hebben. Daarna zet Present dit aanbod uit bij de maatschappelijke organisaties in de stad, zodat de projecten ook zorgvuldig begeleid worden door hulpverleners. Present zoekt dus geen groep bij een hulpvraag, maar werkt andersom en deze omgekeerde werkwijze blijkt een succes! In 2003 startte Present in Zwolle met 3 vrijwilligersgroepen, in 2013 waren dit er al 333! Hiermee wordt de visie van Present zichtbaar: steeds meer mensen bewust maken dat omzien naar elkaar vanzelfsprekend is. En dat het bovendien ook leuk is, omdat je het op jouw moment, jouw tijd en vanuit jouw talent kunt doen.
Schipper mag ik ook eens varen 
Genieten van een heerlijke meerdaagse vaartocht op het water. Voor veel mensen met een beperking is zo’n korte vakantie niet weggelegd. Daar wil de stichting ‘Schipper mag ik ook eens varen’ verandering in brengen! Deze groep enthousiastelingen heeft alle hens aan dek gezet en een voormalig vrachtschip gekocht. Het schip wordt in 2015-2016 aangepast en geschikt gemaakt worden voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 

De stichting zet zich in om maatschappelijke deelname, integratie en emancipatie van deze mensen te bevorderen. Het doel is een belangrijke bijdrage te leveren aan het terugdringen van het isolement waarin velen zich bevinden. Onder hen zijn ook vaak familieleden en verzorgers. 

Voor de realisatie van de verbouw van het schip en het realiseren van de vaarvakanties zijn veel middelen nodig. “We hopen dat de naamsbekendheid van PEC Zwolle in Nederland, ons nog meer op de kaart gaat zetten om deze middelen aan te trekken. We liggen al aardig op koers, maar ook wij hebben de “punten” hard nodig om een goed (vaar)seizoen te kunnen realiseren.”